Van Gansewinkel: In een circulaire economie is samenwerking het sleutelwoord

Circulaire economie is allang geen containerbegrip meer. Organisaties, zowel profit als non-profit, zien de positieve ervaringen ervan in. Maar ook verdienmodellen worden er gecreëerd en gerealiseerd. Het is dus meer dan alleen ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Dat bewijst ook Van Gansewinkel....

gansewinkelCirculaire economie is allang geen containerbegrip meer. Organisaties, zowel profit als non-profit, zien de positieve ervaringen ervan in. Maar ook verdienmodellen worden er gecreëerd en gerealiseerd. Het is dus meer dan alleen ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

Dat bewijst ook Van Gansewinkel. Florens Slob, directeur Business Development & Public Affairs bij Van Gansewinkel, licht de visie van de organisatie verder toe, en geeft een doorkijk naar de veranderingen die we nog moeten doormaken.

 

 We staan momenteel op een kantelpunt, waarbij er de komende 10 tot 15 jaar ontzettend veel gaat en vooral ook moet veranderen. De overheid kan daarin ondersteunen met stimulerend beleid, waar nodig regulerend, maar in ieder geval stabiel beleid


Wat is in uw ogen de potentie van de circulaire economie?

In een circulaire economie wordt bewust en vanuit een ketengedachte omgegaan met schaarse grondstoffen. Als je op de juiste manier om je heen kijkt zie je overal circulaire mogelijkheden, zaken waar we op een slimmere manier ecologie en economie in balans kunnen brengen. Het is simpelweg de enige “way forward” om op een duurzame, gezonde en vreedzame manier ons huidige niveau van welvaart in stand te houden.

Hoe geeft Van Gansewinkel vorm aan?

Dat doen we vandaag al door alles wat de “lineaire economie” voortbrengt aan afval- en reststromen te recycleren en weer terug in de keten te brengen. Dat doen we al jaren en we hebben daarin veel kennis opgebouwd over logistieke modellen, recycling en materiaalstromen. Vandaag weten we uit al die verschillende en complexe afval- en reststromen al weer 64,1% aan grondstoffen terug te winnen. Onze ambitie is dat in 2020 te laten groeien naar 75% en om daar te komen moet je de extra stap maken naar circulaire businessmodellen, ook daar zijn we druk mee aan de slag. De kennis die wij hebben over het einde van de keten en ook weer het gebruik van secundaire grondstoffen is van groot belang om vanaf de designtafel te gaan veranderen.

Waar staan we vandaag?

Simpel gezegd moet je het vandaag doen met de (rest)stromen waarover we nu kunnen beschikken. Die komen uit een lineair model. De komende jaren, zelfs decennia zijn dat soort stromen er nog altijd. Gelijktijdig ga je aan de slag met de transformatie naar het businessmodel van morgen om dat op een circulaire manier in te richten, vanaf de designtafel. Dat design gaat dan niet meer alleen over het product of de verpakking, maar over de keten en denkend vanuit het nut van de dienst, het product of de verpakking.

Daarin is naast modellen voor re-use / re-furbishement en re-manufacturing uiteindelijk ook altijd plek voor slimme en hoogwaardige recycling. Als we producten op een goede, kostenefficiënte en ecologische verantwoorde manier kunnen hergebruiken, moeten we dat doen. Er komt echter altijd ook in circulaire modellen een ‘end-of-life’ fase en daar moet je zorgen dat de grondstoffen behouden blijven en weer opnieuw in een cyclus komen.                                   

Heeft u voorbeelden binnen uw bedrijf waar we dit al kunnen zien?

Onze visie vat zich samen in 3 woorden; Afval Bestaat Niet. Als je vanuit die visie vertrekt ga je op een andere manier naar afval kijken. Dat doen we in samenwerking met onze klanten, met partners en met leveranciers. Wij zijn een verbinder in de circulaire economie. Dat gaat verder dan vanuit afval weer grondstoffen maken. We gaan met klanten samenwerkingen aan waarin we takeback logistiek opzetten zoals; Rockcycle met RockWool, de samenwerking met tuinmeubelen.nl of het systeem voor Vlakglasrecycling Nederland. Vanuit onze recyclingprocessen zoeken we de samenwerking om grondstoffen steeds hoogwaardiger in te zetten met partijen zoals Siemens, Philips en andere producenten.

We gaan ook bewust samenwerkingen aan met circulaire ondernemers en start-ups zoals Afval Loont, Better Future Factory / Perpetual Plastic Project en Superuse Studios.

Kunt u die laatste voorbeelden kort toelichten?

Afval Loont (Van Gansewinkel mede-aandeelhouder)logo vgw
Een idee van ondernemer Jorgen van Rijn, waar inmiddels de 5e “recycle-winkel” van is geopend. In die winkel kun je oude producten en waardevolle reststromen inleveren en ontvang je geld voor spullen die als grondstof waarde hebben. Inmiddels is op die manier al meer dan 5.5 miljoen kilo ingezameld. Dat zijn heel veel boodschappentassen vol en zo is meer dan € 400.000 uitgekeerd aan de klanten. Volg de actuele stand op www.afvalloont.nl en kijk waar je zelf aan je materialen kunt inleveren.

Perpetual Plastic Project (Partner Van Gansewinkel)
Perpetual Plastic bestaat uit een team van jonge ondernemers die werken met 100% gerecycled plastic filament voor 3D-printers (het materiaal dat nodig is om te printen). Om dat te doen en te voldoen aan allerlei wet- en regelgeving, zoals REACH en RoHS is een uitdaging. In samenwerking met het Circularity Center heeft Coolrec hier kennis over ingebracht en ook de witte variant van het filament gerealiseerd. Deze wordt gemaakt vanuit HIPS kunststof, afkomstig uit de koelkast recycling. www.perpetualplasticproject.com

Superuse studios (Partner Van Gansewinkel)
Sinds eind 2015 is er een strategische samenwerking met Superuse studios. Samen wordt in 2016 gezocht naar projecten met impact waar restproducten / stromen direct worden hergebruikt als product. Superuse heeft hiermee in de afgelopen jaren ervaring mee opgedaan en werkt met een enthousiast team vanuit een circulaire filosofie aan het ontwerpen en realiseren van nieuwe producten, interieurs en gebouwen. Daarnaast zet het de kennis die men sinds 1997 heeft opgebouwd in voor het ontwikkelen van transformatie strategieën voor de herontwikkeling van gebouwen of stedelijke gebieden. De projecten die Van Gansewinkel samen met dit bedrijf ontwikkelt komen ook samen in het product Oogstkaart.nl, vergelijkbaar met een marktplaats voor professionele upcyclers.

www.oogstkaart.nl en www.superuse-studios.com

Wat is de rol van de overheid?

De prestatie die we vandaag al neerzetten op het gebied van recycling van afval- en reststromen is het gevolg van ondernemerschap, maar zeker ook van bewust stimulerend en regulerend overheidsbeleid. Op dit soort cruciale dossiers is nauwe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven cruciaal. Het gaat over: grondstoffen schaarste, behoud van biodiversiteit en ecologische waarde en uiteindelijk simpelweg het behoud van ons welvaartsniveau. Maar allerlei partijen hebben hun rol; milieuorganisaties hebben maatschappelijk relevante vraagstukken als focus en kunnen die op een positief-kritische manier mee helpen aanjagen. Burgers zijn gebruiker maar ook de bron van grondstoffen. De ondernemers moeten het uiteindelijk realiseren. Daarbij heeft de overheid als rol om een ‘level playing field’ te creëren via wet- en regelgeving en kan zij als versneller optreden onder andere ook met haar eigen inkoopkracht.

Op welke manier kan of moet de overheid mee investeren in de circulaire economie?

We staan momenteel op een kantelpunt, waarbij er de komende 10 tot 15 jaar ontzettend veel gaat en vooral ook moet veranderen. De overheid kan daarin ondersteunen met stimulerend beleid, waar nodig regulerend, maar in ieder geval stabiel beleid. Daarbij moeten frontrunners in de spotlights worden gezet, entrepreneurs en start-ups gestimuleerd worden en kennisontwikkeling op dit nog relatief nieuwe werkterrein ook niet vergeten worden. De ondernemers moeten het uiteindelijk doen. Het is goed om te zien dat zij ook bereid zijn elkaar op te zoeken in netwerken en projecten in gezamenlijkheid op te pakken, zoals in het Circularity Center.

Stelling: Circulaire economie wordt tegengewerkt door wet- en/of regelgeving

Dat hoeft zeker niet zo te zijn, maar we moeten ons beseffen dat de huidige wet- en regelgeving nog primair gebaseerd is op de lineaire modellen. Die heeft ons op het vlak van recycling ook gebracht waar we nu staan overigens. Maar om nu de sprong voorwaarts te maken moet de EU en Nederlandse wet- en regelgeving doorschakelen naar een volgende (circulaire) versnelling.

De wetgeving over afval versus wetgeving over producten en productieprocessen matchen nu nog niet. Dat kan bijvoorbeeld door te stimuleren om in producten meer gerecycled materiaal te gebruiken of producten die goed recyclebaar zijn te promoten (fiscaal).

Stelling: Elke organisatie kan circulair ondernemen!

Zeker weten! Als je op de juiste manier om je heen kijkt zie je als ondernemer altijd dat soort kansen. In een circulaire economie is samenwerking het sleutelwoord. Circulaire economie gaat over het optimaal benutten van potentieel, voorkomen van afval, denken in multiple cashflows. Wij willen met alle kennis die wij hebben de verbindende schakel zijn in de transformatie naar een circulaire economie.


 

 

Circulaire Economie Congres

BlogIn Den Bosch vindt op 2 & 3 februari het Circulaire Economie Congres plaats gericht op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings-en business modellen. Tijdens het congres zullen zowel deelnemers uit de hele supply chain van de maak en recycling industrie als initiatiefnemers bij gemeenten, provincies en het rijk samen komen. Ook worden partijen die advies geven op het gebied van (transitie) management, financiën, organisatie advies en IT uitgenodigd. Bekijk de website!

 

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024