CANON: “De Circulaire Economie biedt kansen voor nieuwe business modellen”

Wat kunnen organisaties met Circulaire Economie? En kan elke organisatie eigenlijk wel circulair ondernemen? Volgens Canon wel. Binnen Canon ziet men Circulaire Economie namelijk terug in de ontwerpfase, productiefase, gebruikersfase én recyclingfase. “De Circulaire Economie gaat om een verandering in...
CANON: “De Circulaire Economie biedt kansen voor nieuwe business modellen”

Wat kunnen organisaties met Circulaire Economie? En kan elke organisatie eigenlijk wel circulair ondernemen? Volgens Canon wel. Binnen Canon ziet men Circulaire Economie namelijk terug in de ontwerpfase, productiefase, gebruikersfase én recyclingfase.

“De CirCanon_Logo_350_tcm16-959888culaire Economie gaat om een verandering in denkpatronen en valt voor een belangrijk deel samen met de service economie. De eerste uitdaging is dan ook dat klanten niet meer een product kopen, maar juist het gebruik van het product afnemen”–  Judith Voermans, Sustainability Officer, Canon

 


Circulaire economie, een systeemverandering of bittere noodzaak?

Beide. Bittere noodzaak, omdat steeds meer mensen toetreden tot de middenklasse (denk ook aan de opkomende economieën) en we met zijn allen steeds meer consumeren. Grondstoffen raken schaars en de aarde uitgeput. Maar er is ook een systeemverandering nodig; het businessmodel van organisaties moet anders. Om dat te bereiken zullen bedrijven en consumenten anders moeten gaan denken en handelen. Er zal een gedragsverandering noodzakelijk zijn. Dit is al in gang gezet. Er is een ontwikkeling gaande waarbij producten niet altijd meer ‘eigendom’ worden, maar onderdeel zijn van een dienst die aangekocht wordt. Bij een aantal producten zien we dat dat al gemeengoed is, zoals bij onze multifunctionals. Wij blijven als Canon eigenaar van deze multifunctionals en de klant koopt de dienst om te printen, scannen en kopiëren. Wij kunnen er dan voor zorgen het printerpark zo te optimaliseren dat klanten geld besparen, de efficiency en productiviteit verhogen en dit alles met een minimale milieubelasting. Doordat we eigenaar blijven van de multifunctional, kunnen we aan het einde van het contract bepalen op welke wijze de apparatuur opnieuw ingezet kan worden. Dit kan bijvoorbeeld als een Second Life machine, waarbij na een technische controle de goedgekeurde apparaten opnieuw op de markt gebracht worden. Of ze komen in aanmerking voor ons Factory Produced New Model programma, waarbij ze terug gaan naar de productielocatie waar we ze strippen, grondig reinigen en indien nodig onderdelen vervangen. Vervolgens worden ze weer in elkaar gezet en opnieuw op de markt gebracht met een garantie die gelijk is aan fabrieksnieuwe producten. Deze programma’s zorgen ervoor dat de levensduur van deze apparaten verlengd wordt.

Op welke wijze besteedt uw organisatie aandacht aan Circulaire Economie?

De Circulaire Economie zien we bij Canon terug in de ontwerpfase, productiefase, gebruikersfase en recyclingfase. En we kennen zowel een eco-efficiënte insteek, maar zijn ons ook bewust van het belang van eco-effectiviteit. Erg belangrijk is het Eco-design principe van Canon; in de ontwerpfase zorgen we ervoor dat producten bij einde levensduur gemakkelijk uit elkaar te halen zijn voor remanufacturing of recycling. Tijdens de productiefase maken wij onder andere gebruik van duurzame materialen, zoals bioplastics en recyclede materialen. De producten die Canon op de markt brengt zijn voorzien van innovatieve energiebesparende technologieën en wij zorgen voor bewustwording bij onze klanten. Zo bieden wij in samenwerking met Climate Partner het klimaatneutraal printprogramma aan. In de recyclingfase heeft Canon diverse mogelijkheden, waarbij een circulaire ontwerpfase dus van belang is.

Met het remanufacturingprogramma bijvoorbeeld zorgen wij ervoor dat onze machines een nieuw leven krijgen; eerder op de markt gebrachte producten brengen wij terug naar de productielocatie waar we ze strippen, grondig reinigen en indien nodig onderdelen vervangen waarna we de producten weer in elkaar zetten. Deze producten leveren we vervolgens met een garantie die gelijk is aan die van een nieuw Canon product.

Daarnaast heeft Canon een refurbishment programma, waarbij na een technische controle, de goedgekeurde apparaten opnieuw op de markt gebracht worden, dit betreft de zogeheten Second Life Machines. Als onze apparaten echt het einde van hun levensduur hebben bereikt, dan worden ze aangeboden voor recycling. In een aantal gevallen kunnen we zelfs deze recyclede stroom weer toepassen in de productie van onze eigen producten, zoals in de kunststof behuizing van onze nieuwe multifunctionals, in laser tonercartridges en in rekenmachines.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen omtrent Circulaire Economie?

De Circulaire Economie gaat om een verandering in denkpatronen en valt voor een belangrijk deel samen met de service economie. De eerste uitdaging is dan ook dat klanten niet meer een product kopen, maar juist het gebruik van het product afnemen. Wij brengen de huidige situatie van de klant in kaart en geven advies over de inrichting en het beheer van de printinfrastructuur voor de komende jaren. Het zou dan niet meer hoeven uit te maken of wij hier fabrieksnieuwe machines voor inzetten of juist gebruik maken van onze Second Life of Factory Produced New Models lijn. Apparatuur die al aan een tweede leven begonnen zijn. Een tweede uitdaging is de retourstroom en de milieubelasting die het met zich meebrengt om de producten weer op de productielocatie te krijgen. Niet in elk land kan een fabriek staan en dus zullen er altijd logistieke bewegingen noodzakelijk zijn. Slim nadenken over deze logistieke bewegingen is dan van belang. En als derde uitdaging zou ik de technologische innovatie willen noemen. De nieuwe generatie producten biedt vaak veel meer in functionaliteit, waardoor de huidige producten snel verouderen en de klant toch liever kiest voor de nieuwe generatie producten. Ook hier is het weer van belang om daar slim mee om te gaan. Er is namelijk altijd een doelgroep waarvoor de nieuwste functionaliteit niet belangrijk is en die doelbewust kiezen voor een vaak goedkoper Second Life model.

Welke kansen biedt Circulaire Economie?

De Circulaire Economie biedt kansen voor nieuwe business modellen; inspelen op de nieuwe manier van werken waarbij het bezit van een product niet meer noodzakelijk is. Canon verandert mee van een verkoper van hardware en software naar een leverancier van volledige diensten. Dit biedt kansen om verdere diensten te ontwikkelen waarbij de klant volledig ontzorgd wordt. Wij doen dat bijvoorbeeld met onze Managed Print Services (MPS). MPS biedt de klant het beste product voor zijn bedrijfsomgeving en maakt het mogelijk optimaal mee te bewegen met veranderingen in de organisatie en de markt. Het gevolg is een betere efficiency in de organisatie en dus minder verspilling. Daarbij maakt het dus ook niet meer uit of we gebruikmaken van remanufactured, Second Life of nieuwe producten. Zolang de klant maar gegarandeerd is van kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is onze verantwoordelijkheid om dit te waarborgen en dat maken we dagelijks waar bij vele klanten. Door deze manier van werken worden leverancier en klant partners van elkaar en klantrelaties worden hechter. Hierdoor kan waardevolle informatie van de klant gemakkelijker verkregen worden en is de klantloyaliteit ook groter.

Als we u op 1 mei 2020 opnieuw tegenkomen, welke rol speelt Circulaire Economie dan?

Op 1 mei 2020 speelt Circulaire Economie zeker een grotere rol dan nu en zal ook iedereen weten wat de term inhoudt. Het is dan voor velen vanzelfsprekend producten niet meer in eigendom te hebben, maar juist de dienst af te nemen die het product levert. Men eist niet meer fabrieksnieuwe producten, maar laat de keuze over aan de leverancier, met als gevolg dat er meer flexibiliteit komt voor het inzetten van producten met een zogenaamd ‘tweede leven’. Canon zal een steeds groter aanbod hebben van Factory Produced New Models. Dit zijn eerder op de markt gebrachte producten die terug gaan naar de productielocatie waar we ze strippen, grondig reinigen en indien nodig onderdelen vervangen, waarna ze weer opnieuw aangeboden worden op de markt. Op 1 mei 2020 zullen de bedrijven die de circulaire economie hebben omarmd hiervan het voordeel inzien. De eerste resultaten zullen zichtbaar zijn dat de Circulaire Economie zowel financiële als maatschappelijke opbrengsten genereert.

Geschreven door: Judith Voermans, Sustainability Officer, Canon


Circulaire Economie Congres

Blog In Rotterdam vindt het circulaire economie congres plaats gericht op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings-en business modellen. Tijdens het congres zullen zowel deelnemers uit de hele supply chain van de maak en recycling industrie als initiatiefnemers bij gemeenten, provincies en het rijk samen komen. Ook worden partijen die advies geven op het gebied van (transitie) management, financiën, organisatie advies en IT ook uitgenodigd. Bekijk de website!

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022