“Men wil weten wat gezond en ongezond is voor mens en milieu”

Interview met Thijs Maartens, lid van Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute van C2C Certified, als Built Environment Europe. In het interview gaat Thijs in op de transitie richting circulariteit, de groei van het ‘meten = weten’ en de...
“Men wil weten wat gezond en ongezond is voor mens en milieu”

Thijs Maartens

Interview met Thijs Maartens, lid van Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute van C2C Certified, als Built Environment Europe. In het interview gaat Thijs in op de transitie richting circulariteit, de groei van het ‘meten = weten’ en de toekomst van de circulaire economie.

 

Wat is in uw ogen de potentie van de Circulaire Economie?

Buiten de gangbare voordelen van de circulaire economie zoals het ontstaan van nieuwe verdienmodellen en de creatie van banen, geloof ik vooral in het idee van risicobeheersing door het omarmen van principes gerelateerd aan de circulaire economie. Door het inzichtelijk maken van de restwaarde van gezonde materialen en het ombuigen van negatieve naar positieve neveneffecten van productie en gebruiksprocessen op mens en milieu, kunnen we financieel ondernemingsrisico over de gehele supply chain verlagen.

Welk project of welke organisatie is een goed voorbeeld van Circulaire Economie?

De bedrijven die zich door ons laten certificeren zijn stuk voor stuk bedrijven die zich voor langere termijn formeel committeren aan een transitie richting een circulaire economie. Voor mij zijn dit koplopers met een lange termijn visie. Het zijn deze organisaties die samen met ons zorgen dat we ons programma verbreden, verdiepen en opschalen. Wij zijn de enige standaard die op een geïntegreerde manier over de circulariteit en gezondheid van materialen communiceert richting eindconsumenten.

Op welke manier kan of moet de overheid mee investeren in de Circulaire Economie?

De overheid kan bijdragen aan een transitie richting een circulaire economie door haar beleid verder te harmoniseren met vooruitstrevende initiatieven als het Cradle to Cradle Certified Products Program en haar kennis over de gezondheid van materialen en het hergebruik hiervan. Het resultaat hiervan kan zijn dat producten en bijbehorende processen die op lange termijn een bewezen bijdrage leveren aan de gezondheid van mens en milieu, zouden moeten worden geprefereerd boven producten die een bewezen negatieve invloed hebben op mens en milieu.

Wat merkt de consument/ burger al van de omslag naar een Circulaire Economie?

Cradle to Cradle Products InnovationOm een transitie richting circulariteit te faciliteren moet informatie die iets zegt over de circulariteit van producten eerst worden opgedaan en verwerkt. Koplopers in de transitie richting een circulaire economie hebben deze informatie reeds beschikbaar.

Als deel van de transitie sijpelt er steeds meer informatie over de impact van producten op mens en milieu door de supply chain richting eindconsument.
Eenmaal bewust van het belang van deze informatie wil de kritische consument steeds meer weten over de impact van de producten die hij gebruikt en verbruikt.
Vergelijk de toenemende transparantie die resulteert uit de vraag van de consument met de toenemende informatiedeling die we zien in de voedingsindustrie. Men wil weten wat gezond en ongezond is voor mens en milieu voor huidige en toekomstige generaties.

Het meten en weten over de impact van producten op mens en milieu is gegroeid van een “nice to have” naar een “risky not to have”, naar een “must have”. In de toekomst zijn we mogelijk aansprakelijk als we dit soort informatie niet kunnen delen met onze eindconsument.


Circulaire Economie Congres

BlogIn Den Bosch vindt op 2 & 3 februari het Circulaire Economie Congres plaats gericht op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings-en business modellen. Tijdens het congres zullen zowel deelnemers uit de hele supply chain van de maak en recycling industrie als initiatiefnemers bij gemeenten, provincies en het rijk samen komen. Ook worden partijen die advies geven op het gebied van (transitie) management, financiën, organisatie advies en IT uitgenodigd. Bekijk de website!

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023