De potentie van de circulaire economie

Wat is de potentie van Circulaire Economie eigenlijk? In aanloop naar het Circulaire Economie Congres interviewden wij verschillende deskundigen op het gebied van circulaire economie.  Ze delen hun kennis en expertise over onder meer de belangrijkste uitdagingen omtrent de Circulaire...
De potentie van de circulaire economie

Wat is de potentie van Circulaire Economie eigenlijk? In aanloop naar het Circulaire Economie Congres interviewden wij verschillende deskundigen op het gebied van circulaire economie.  Ze delen hun kennis en expertise over onder meer de belangrijkste uitdagingen omtrent de Circulaire Economie en de kansen die er liggen.


 

Arcadis“De potentie van de circulaire economie is enorm, in onze ogen vergelijkbaar met onze huidige economie of misschien zelfs wel groter. Enerzijds is er de economische potentie die TNO voor Nederland alleen al op 7.4 miljard waardeert. Als alle producten die we kopen, gemaakt zijn van hergebruikte grondstoffen die we niet hebben hoeven verbranden, houden we dus geld over om nieuwe dingen te doen/ te bedenken/ te initieren. Hoe dit vorm te geven is ook al een hele economie. Nog los van de hele financieringsimpact die dit heeft (andere business modellen).” Aldus  Niels van Geenhuizen, Program Manager Sustainability bij Arcadis Nederland.

Samenzoeken naar waarde-optimalisatie

39d5985In mijn ogen drijft de circulaire economie op het samen zoeken naar waarde-optimalisatie in plaats van het individueel zoeken naar winstoptimalisatie die vaak ten koste gaat van anderen. De potentie is daarmee gigantisch omdat we, eerst op kleine schaal (projectbasis) en hopelijk daarna op grotere schaal (circulaire economie) het groeiende gat tussen grondstoffenschaarste en een groeiende wereldbevolking kunnen dichten. De Circulaire Economie is meer dan het sluiten van een grondstoffenkringloop, maar brengt ook vakmanschap terug in onze economie (de factor arbeid). – Cécile van Oppen, oprichter Copper8

Verantwoordelijkheid

Douwe Jan

Circulaire economie geeft een enorme kracht aan ons economisch stelsel. De potentie zit in kostenbesparingen op de invoer van ruwe grondstoffen, de ontwikkeling van nieuwe waarde(n) zowel in monetaire als in sociale en ecologische zin. De basis is een verandering van de transacties en de daarbij horende verantwoordelijkheden. De hoofdrichting is de verandering van kooptransacties (voor de eindgebruiker) in gebruikscontracten: pay per lux, per kilometer, per zituur per… Daarmee blijft het eigendom en de verantwoordelijkheid bij de ‘producent’ (dat kan ook een intermediair zijn). De producten worden zo onderdeel van het assetmanagement van de producent, de waarde van onderdelen en grondstoffen blijven onderdeel van de bedrijfsvoering. Douwe Jan Joustra, Implement Circulair Economy (ICE-Amsterdam).

Economische potentie

Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar de economische potentie van de circulaire economie. Mijn mening is dat bij stijging van de wereldbevolking, logo-omrin-fctoename van de welvaart, schaarste aan grondstoffen en het voorzien in een goede voedselvoorziening, Circulaire Economie wereldwijd een prominent thema wordt. Oplossingen in de circulaire economie moeten gevonden worden in het slim ontwerpen van systemen en daarna het bouwen van de juiste ketens om deze systemen circulair te bouwen. Met name de kracht van de samenwerkingen en bijbehorende innovaties kunnen gevonden ketens tot USP’s maken. Ik ben dus zeer enthousiast over de mogelijkheden van een circulaire economie, al leert de realiteit dat de weg lang ernaartoe lang en vol hobbels zal zijn. John Vernooij, Omrin

Optimaliseren

Guido Braam ggDe miljarden vliegen je om de oren in onderzoeken van McKinsey, TNO en Accenture. Dat blijkt een hele goede manier te zijn om de interesse te wekken van de ‘mainstream’ bestuurders en ondernemers. Maar deze bedragen zijn grotendeels gebaseerd op een verwachte stijging aan grondstofprijzen (en stijgen die wel als iedereen de circulaire economie omarmt?) en op de huidige inefficiënte manier waarop wij wereldwijde ketens hebben laten ontstaan waardoor veel verkwisting onderstaat in de poging te optimaliseren op onderdelen. Guido Braam, trekker van het initiatief Nederland als Circulaire Hotspot

‘Potentie’

Ik zal meteen het spits afbijten met de opmerking dat het woord ‘potentie’, evenals enkele andere bewoordingen, wat mij betreft inmiddels wat misplaatst zijn. Dergelijke woorden roepen direct wat verwarring bij me op. Bij potentie denk ik namelijk onlosmakelijk aan het ingebakken patroon dat een Circulaire Economie een financieel rendement moet opleveren. Ik stel me hierbij voor dat financieel rendement alles is en dat een andere

goed

meerwaarde of benutting, in de meest positieve zin, als bijvangst kan worden gezien. Primair schakelen we op het bord van de financiële economie en natuurlijk kun je die economie ook (semi-) circulair maken. Want vanuit dat perspectief is het ook mooi meegenomen dat producten voor langere tijd telkens opnieuw bruikbaar zijn. Maar zo werkt het in mijn ogen niet. Volgens mij ligt het iets gecompliceerder. Mark Veldpape,

veranderingsdeskundige Questionmarks

Klimaatverandering en zeespiegelstijging

Freek-van-Eijk-200x200Er is een aantal mondiale uitdagingen die Nederlandse ondernemers niet kunnen negeren. Denk aan bevolkingsgroei, klimaatverandering, grondstoffen schaarste en afhankelijkheid. Ook het besef bij burgers en bedrijven lijkt te groeien, dat het huidige systeem van produceren en consumeren niet houdbaar zal blijken. We wonen in Nederland in een Delta. 70% van de economie in Nederland vindt plaats beneden de zeespiegel. Denk aan de enorme kosten die Nederland kan verwachten alleen al om Nederland bewoonbaar te houden ten gevolge van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Freek van Eijk, Acceleratio

 


Circulaire Economie Congres

BlogIn Den Bosch vindt op 2 & 3 februari het Circulaire Economie Congres plaats gericht op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings-en business modellen. Tijdens het congres zullen zowel deelnemers uit de hele supply chain van de maak en recycling industrie als initiatiefnemers bij gemeenten, provincies en het rijk samen komen. Ook worden partijen die advies geven op het gebied van (transitie) management, financiën, organisatie advies en IT uitgenodigd. Bekijk de website!

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023