Welke kansen biedt de Circulare Economie?

Het circulaire economie model is beter voor het milieu, en daarnaast genereren bedrijven er winst mee. Bedrijven die bijvoorbeeld recyclen, kunnen flink besparen op kosten van grondstoffen. Maar welke kansen worden nog meer geboden,  naast de klassieke voordelen van de...

Het circulaire economie model is beter voor het milieu, en daarnaast genereren bedrijven er winst mee. Bedrijven die bijvoorbeeld recyclen, kunnen flink besparen op kosten van grondstoffen. Maar welke kansen worden nog meer geboden,  naast de klassieke voordelen van de circulaire economie?

‘’Nederland kan een belangrijke rol spelen in het ombuigen van een lineaire naar een (meer) circulaire wereldeconomie. Als land zonder eigen ABN Logohulpbronnen moeten wij creatief omgaan met schaarser wordende grondstoffen. Door ons topsectorenbeleid aan te scherpen met circulaire ideeën kunnen wij een internationale koppositie verwerven op diverse gebieden. Efficiënt (her)gebruik van grondstoffen levert ook direct een kostenvoordeel op welke ook op korte termijn de concurrentiepositie kan versterken. Door mensen bewust te maken dat in veel gevallen ‘gebruik’ te verkiezen is boven ‘bezit’ veranderen we structureel gedrag van toekomstige generaties. Door hier met diensten en producten op in te spelen kunnen we als kleine, flexibele economie wereldwijd een koploper worden,’’ aldus ABN AMBRO.

”We hebben in de afgelopen 20 jaar ervaren dat de duurzaam ondernemen in de circulaire economie leidt tot: kostenbesparingen, reputatiewinst, medewerkersbetrokkenheid, innovatiekracht en toekomstbestendigheid. Welk bedrijf – beursgenoteerd of niet – wil dat nu niet.” – Tebodin

 

Vernieuwde Business Modellen

Waar veel bedrijven het zonder twijfel over eens zijn is dat de circulaire economie nieuwe business modellen creëert. ‘’De circulaire economie biedt ons een enorme mogelijkheid tot groei op een manier die zowel toekomstperspectief biedt aan het bedrijfsleven én een duurzame wereld belooft. Met vernieuwende business Accenture Gmodellen zullen bedrijven is staat zijn om niet alleen oude klanten te houden maar ook om nieuwe klanten aan te trekken. Denk bijvoorbeeld aan de lichtindustrie: het is nu al mogelijk om alleen voor de gebruikte lichturen te betalen in plaats van voor de lampen zelf. De lamp is immers slechts een middel om het doel, verlichting, te bereiken. Een dergelijk servicemodel is veel aantrekkelijker voor de klant en ondertussen spoort het de producent aan te investeren in productoptimalisatie. Niet langer gaat het over de kwantiteit van de producten maar juist over de kwaliteit ervan. Om dergelijke kansen aan te grijpen is het van belang om meer aandacht te leggen op de langere termijn strategie. Daarbij zal de relatie met leveranciers en klanten versterken aangezien er meer sprake zal zijn van een netwerk dan van een leveringsketen. Alles bij elkaar genomen biedt dit kansen voor risicovermindering, om financieel gezond te blijven en te groeien, en om meer banen te creëren,’’ aldus Joost Brinkman, Lead Sustainability Service Benelux, Accenture.

Mariska van Dalen, Senior Cosultant Sustainability bij Tebodin is het hier direct mee eens maar ziet ook voordelen in het minimaliseren van Tebodinrisico’s: ‘’De circulaire economie is al gaande: veel van onze klanten hebben de Cradle to Cradle Product Standaard geïmplementeerd in hun productieproces en supply chain. Uit de praktijk weten we dat dit leidt tot innovatie, kostenbesparingen, minimaliseren van risico’s en nieuwe verdienmodellen. Dit komt doordat je tijdens het (her)ontwerp van producten rekening houdt met de gebruiksduur, gebruikers, afdankwijze en locatie. Op basis hiervan kies je voor grondstoffen die gezond zijn voor hun toepassing, herbruikbaar zijn en waarvan je precies weet hoe en waar ze zijn gemaakt. ‘’

Kostenreductie

Allen-Overy‘’Naast de eerdergenoemde kansen voor nieuwe business modellen, economische groei en banen, en beperking van de milieudruk, is kostenreductie een concrete kans. Bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden voor duurzame energieopwekking en materiaal- en producthergebruik kunnen direct kosten besparen en een grotere return op investment realiseren. De Circulaire Economie biedt daarbij tegelijk de kans om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We zien daarom dat de Circulaire Economie steeds meer een onderwerp op bestuursniveau is, ‘’ aldus Allen& Overy.

Ook Reinout Wissenburg van Stedin is enthousiast: ‘’Kijk naar alle berekeningen over het potentieel van de Circulaire Economie. StedinWe hebben het over miljarden euro’s aan waarde die we jaarlijks onder de noemer ‘nutteloos’ tot afval bestempelen. Als er een voorbeeld is dat groen en groei heel goed samen gaan, dan is het wel de circulaire economie. Voor een organisatie als Stedin is grootste impact ook meteen heel groot. Van alle kritieke grondstoffen die we gebruiken is het nu al te zeggen dat koper veruit de grootste is. Als we samen met leveranciers producten ontwikkelen die minder koper gebruiken en alleen nog maar gerecycled koper, dan zie je onze negatieve impact op de wereld om ons heen drastisch verlagen en de business case verbetert met de dag.’’

”We hebben berekend dat de transitie naar een circulaire economie veel kan opleveren. We kunnen jaarlijks 7,3 miljard euro besparen aan grondstoffen. Daarnaast worden er 54 duizend banen gecreëerd en wordt de milieudruk aanzienlijk verminderd.” – TNO

 

Economische Groei

Van GNaast kostenreductie en vernieuwde business modellen speelt ook de economie een rol in dit verhaal. Florens Slob , Director Business Development, Van Gansewinkel legt uit: ‘’Waar het mij omgaat is het ondernemerschap, dat is de motor achter iedere economie en dat hebben we keihard nodig om beter, duurzamer en toekomstbestendig de crisis echt achter ons te laten. De economische terugslag van de afgelopen periode heeft ons de kans gegeven even pas op de plaats te maken. Nu de economie weer aan trekt ligt de uitdaging om niet door te gaan waar we stil hebben gestaan om opnieuw op die afgrond af te koersen maar echt de stap te maken naar een circulaire economie.’’

 


BlogCirculaire Economie Event

Het Circulaire Economie Event richt zich op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings- en businessmodellen. Bekijk de website van het Circulaire Economie Event voor meer informatie en diverse (video-)interviews.

 

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022