De Energietransitie komt op stoom, nu de circulaire economie nog

Diederik Samsom verzorgt op het Circulaire Economie Festival de afsluitende keynote. "Het wordt tijd dat industrie en anderen daar dus meer werk van gaan maken." Wij gingen met hem in gesprek over zijn visie op de transitie naar een circulaire...
De Energietransitie komt op stoom, nu de circulaire economie nog

Diederik Samsom verzorgt op het Circulaire Economie Festival de afsluitende keynote. “Het wordt tijd dat industrie en anderen daar dus meer werk van gaan maken.”

Wij gingen met hem in gesprek over zijn visie op de transitie naar een circulaire economie.

Klimaatformateur en verbinder

De indrukwekkende loopbaan van Diederik Samsom is niet in één zin samen te vatten. Nog voor zijn politieke bekendheid was Samsom milieuactivist en campagneleider bij Greenpeace. Van 2003 tot 2016 was Samsom lid van de Tweede Kamer en vanaf 2012 tevens fractievoorzitter en politiek-leider van de Partij van de Arbeid.

Samsom is momenteel zelfstandig adviseur op het gebied van energie en voorzitter van de Sectortafel ‘Gebouwde omgeving’. Van het Kabinet kreeg hij in 2018 de opdracht om op te treden als klimaatformateur en verbinder binnen het klimaatakkoord.

De circulaire economie loopt achter

Samsom is kritisch over de Nederlandse transitie naar een circulaire economie. De circulaire economie loopt achter, stelt hij. “De Energietransitie komt op stoom, nu de circulaire economie nog.” Op de vraag waar Nederland in 2030 idealiter staat, antwoordt hij: “In 2030 zijn we idealiter niet alleen flink op weg met de energietransitie maar is de transitie naar een circulaire economie uiteindelijk ook aangehaakt.”

Volgens Samsom is de circulaire economie minstens zo belangrijk als de energietransitie, “maar waar blijven de circulaire economietafels?” vraagt hij zich af. De politieke aandacht is voor de transitie naar een circulaire economie te mager, zeker ten opzicht van de energietransitie. “Hoe komt dat? Zijn het de politici die het niet begrijpen? Of gebeurt er in de industrie te weinig? En hoe zorgen we ervoor dat dat verandert?”

Grote uitdagingen

Op de vraag welke uitdagingen hiervoor nog overwonnen moeten worden, antwoordt Samsom: “Dat betekent dat ze binnen 10 jaar de forse achterstand moet inlopen. En daarvoor kun je niet op politici wachten. De politiek komt niet vanzelf in beweging. Daarvoor is maatschappelijke dynamiek nodig. Innovaties, publieke druk, marktintroducties. Het wordt tijd dat industrie en anderen daar dus meer werk van gaan maken.”

De triple transitie

Tot slot benadrukt Samsom het belang van de triple transitie; de combinatie van de klimaatopgave, de energietransitie en de circulaire economie. “Uiteindelijk vormen schone energie en een circulaire economie de twee pijlers waar de een duurzame toekomst op rust. Beiden zijn cruciaal. Wie de een zonder de ander oplost, brengt de toekomst van onze kinderen alsnog in gevaar.

Benieuwd naar de complete visie van Diederik Samsom op de transitie naar een circulaire economie? Tijdens het Circulaire Economie Festival verzorgt Samsom de afsluitende keynote, met als titel: “De Energietransitie komt op stoom, nu de circulaire economie nog”

 

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024