Duurzaamheid en Circulaire Economie: twee doelen, hand in hand, maar niet hetzelfde

In de zomer van 2018 heeft het Kabinet formeel vastgelegd dat de transitieagenda Circulaire Economie bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. Vaak worden Circulaire Economie en Duurzaamheid als één doel behandelt. En hoewel deze doelen vaak hand-in-hand gaan, kan de route wel...
Duurzaamheid en Circulaire Economie: twee doelen, hand in hand, maar niet hetzelfde

In de zomer van 2018 heeft het Kabinet formeel vastgelegd dat de transitieagenda Circulaire Economie bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. Vaak worden Circulaire Economie en Duurzaamheid als één doel behandelt. En hoewel deze doelen vaak hand-in-hand gaan, kan de route wel degelijk anders zijn.

De klimaatdoelstellingen van de Rijksoverheid zijn om in 2030 de landelijke CO2-uitstoot met 49%* te hebben gereduceerd. In 2050 moet de CO2-uitstoot met 95%* zijn teruggedrongen. Deze klimaatdoelstellingen gaan over één specifiek referentiepunt: de CO2-uitstoot.

Gesloten grondstoffenketen

Het doel van circulair ondernemen, is om een gesloten grondstoffenketen te hebben, waarbij reststromen direct 100% worden gebruikt. Er bestaat geen afval en een minima aan verspilling en waardeverlies.

Het is voor veel lineair ingerichte ondernemingen een grote stap om te schakelen naar een circulair business model. Op deze overstap ligt gelijk de botsing tussen circulair en het klimaat. Voor de ombuiging naar een circulair business model, is vaak een investering nodig. Een investering in materiaal, middelen, mensen, et cetera. Dit kunnen zeer kostbare en intensieve investeringen zijn. Een dergelijke investering kan averechts werken op de klimaatdoelstellingen. Echter, door op de lange termijn naar de gesloten grondstoffenketen toe te werken, wordt op deze zelfde lange termijn ook bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen.

Reductie van 49 Mton

Terugkomend op de klimaatdoelstellingen van de overheid; het doel van de Rijksoverheid is om in 2030 een CO2-uitstoot reductie van 49 Mton gerealiseerd te hebben. Door het realiseren van de doelstellingen van de Transitieagenda Circulaire Economie, wordt al 9 Mton CO2-uitstoot worden gereduceerd in 2030. Deze besparing is 18% van de gehele doelstelling voor 2030.

De Transitieagenda Circulaire Economie en de klimaatdoelstelling werken dus hand-in-hand, maar zijn wel degelijk twee verschillende agenda’s.

*Ten opzichte van 1990

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024