De nieuwe weg naar een nieuwe weg

Door: Linda Blommaert, Heros SluiskilHet gebruik van zand en grind in de wegenbouw is al zo oud als de weg naar Rome. Toch zien we de laatste jaren dat er ook hier nieuwe wegen worden ingeslagen. De reden daarvoor is...
De nieuwe weg naar een nieuwe weg

Door: Linda Blommaert, Heros SluiskilHet gebruik van zand en grind in de wegenbouw is al zo oud als de weg naar Rome. Toch zien we de laatste jaren dat er ook hier nieuwe wegen worden ingeslagen. De reden daarvoor is dat er steeds meer gezocht wordt naar oplossingen met een duurzaam karakter. Oplossingen die er voor zorgen dat we zuiniger omspringen met de steeds schaarser wordende primaire grondstoffen zand en grind. Eén van die oplossingen is de toepassing van granova® combimix van Heros Sluiskil. 

Schoon, kwalitatief en in grote hoeveelheden

Dit niet-vormgegeven product is in tegenstelling tot zand en grind een secundaire grondstof. Een herwonnen en herbruikbare grondstof dus. Zoals we in onze vorige blogs al vertelden, is het afkomstig van de reststoffen van verbrand huishoudelijk afval, de zogenaamde (AEC) bodemas.

Bij Heros Sluiskil hebben we gewerkt aan verdere opwerking van de bodemas. Niet alleen hebben we via schoonspoelen de belangrijkste verontreinigingen eruit kunnen halen, we hebben er ook voor gezorgd dat het gereinigde materiaal prima technische eigenschappen heeft. En dat is in de wegenbouw van essentieel belang. Na twee jaar proeven doen zijn we inmiddels in staat om grote hoeveelheden van een constante kwaliteit te produceren. En ook dat is een vereiste van alle partijen die zich met wegenbouw en ander infrastructurele werken bezighouden.

Vrij toepasbaar

Doordat granova® combimix zo schoon is, kan het overal gebruikt worden als vrij toepasbare bouwstof. Het is ideaal als aanvul- en ophoogmateriaal, maar ook als fundering onder de verharding van alle soorten infrastructuur, zoals wegen, bedrijfsterreinen, kruispunten en voetgangersoversteekplaatsen. Dit alles in tegenstelling tot de oudere generatie niet-vormgegeven producten, waarbij altijd gebruik gemaakt diende te worden van afdekfolie. Deze generatie zal vanaf 2020 dan ook niet meer gebruikt worden.

Officiële certificering Rijkswaterstaat

Het mooiste van het verhaal is dat Rijkswaterstaat in het kader van de circulaire economie zeer positief staat tegenover het gebruik van secundaire grondstoffen zoals granova® combimix. En doordat –zoals eerder gezegd­– de technische eigenschappen prima zijn, heeft Rijkswaterstaat ons officieel gecertificeerd. Het is een erkenning dat we ons hoogwaardige product mogen gebruiken in werken waar Rijkswaterstaat opdrachtgever is.

Terneuzen geeft het goede voorbeeld

In Zeeuws-Vlaanderen, thuisbasis van Heros Sluiskil, wordt ons duurzame product al toegepast bij een aantal projecten. Zo wordt het gebruikt als funderingsmateriaal onder de verharding van  het bedrijventerrein van het Maintenance Value Park in Terneuzen en wordt het toegepast bij de verbreding van de Tractaatweg in Terneuzen. Daarmee is deze weg het grote en groene voorbeeld voor alle nieuwe wegen in Nederland en de rest van de wereld. We hopen dan ook dat toekomstige generaties het te zijner tijd niet meer zullen hebben over: zo oud als de weg naar Rome, maar zo oud als de weg naar Terneuzen.

Wil je naar aanleiding van onze blogs meer weten over het duurzame doen en denken van Heros Sluiskil? Kom dan naar onze presentatie Sustainable thinking and acting, from waste to raw material … om 11.55 uur op het podium van Wild & Innovative.

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023