Circulaire Economie: Nederland als circulaire hotspot

“In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde”   De wereld kent Nederland als een land van innovatie, eigenzinnigheid en ondernemerschap. Er ligt een enorme kans om die reputatie te verstevigen: ons land kan...

Circular

“In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde”

 

De wereld kent Nederland als een land van innovatie, eigenzinnigheid en ondernemerschap. Er ligt een enorme kans om die reputatie te verstevigen: ons land kan een hoofdrol spelen in één van de meest uitdagende transities van dit decennium: Nederland als circulaire hotspot.

NederlandNederland als circulaire hotspot. Het kan, het is nodig, het is kansrijk en het zal Nederland inspireren en verbinden. Een regio in de wereld waar de eerste concrete stappen gezet worden richting het creëren van een circulaire economie, een land met de meest innovatieve voorbeelden op dit vlak, een levend laboratorium waar de rest van wereld van kan leren, een koploperspositie waar de Nederlandse economie en maatschappij van kunnen profiteren.

Circle Economy en Prins Carlos de Bourbon de Parme (INSID) zullen in 2015 met een groot aantal Nederlandse decisionmakers en visionaire denkers gesprekken en discussies voeren over waarom en hoe Nederland een circulaire hotspot kan worden, uiteindelijk leidend tot een breed gedragen visie op dit onderwerp.

Wat is een circulaire economie?

Onze huidige economie kenmerkt zich door ‘takemake-waste’: in een hoog tempo wordt materiaal uit de grond onttrokken, we maken er een product van en gooien het weg. Het is een ‘lineair’ systeem. Gezien de huidige beschikbare kennis over alleen al grondstoffenschaarste en energiegebruik, is dit systeem eindig; het werkt verspilling en inefficiëntie in de hand.

In een ‘circulaire’ economie wordt uitgegaan van een regeneratief systeem, waarbij oneindig hergebruik van grondstoffen de huidige schaarste van grondstoffen vervangt, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van economische groei. Binnen een circulaire economie gelden vier basisprincipes:

1. Materialen worden in principe oneindig hergebruikt*
2. Grondstoffen worden gebruikt om waarde te genereren (Niet alleen financiële waarden)
3. Alle opgewekte energie is hernieuwbaar of anderzijds duurzaam
4. De toegevoegde waarde van menselijke arbeid wordt herwaardeerd, want het ondersteunt:

 • ecosystemen en natuurlijk kapitaal
 • cohesie in de samenleving en tussen verschillende culturen
 • gezondheid en geluk
 • meer kwaliteit in diensten en producten

*Hergebruik: als men spreekt over hergebruik wordt er over het algemeen vaak enkel gedacht aan recycling. Recycling is echter maar één optie ter bevordering van een circulair systeem. Er zijn allerlei complementaire vormen van beter (her)gebruik van grondstoffen denkbaar:

 • Refurbishment
 • Repair
 • Recycle
 • Reuse
 • REMANUFACTURE

De circulaire economie is dus meer dan enkel grondstofhergebruik. Dit besef bij overheden en bedrijven heeft ervoor gezorgd dat er een grote buzz is ontstaan rondom circulaire economie.

Grotere belangstelling thema Circulaire Economie

Circular IIHet afgelopen decennium is de aandacht voor het begrip duurzaamheid enorm toegenomen, zowel bij de politiek, het bedrijfsleven en de consument. Circulaire Economie is het logische en meer concrete gevolg van het duurzaam denken en doen. De principes van de circulaire economie leggen naast een duidelijke link naar kostenbesparingen ook een duidelijkere link naar waardecreatie (los van financiële waarde) en innovaties op systeemniveau.

Meerdere drijfveren stimuleren de verandering naar een circulaire economie en zijn tevens verantwoordelijk voor de populariteit van het begrip. De vier belangrijkste motivaties daarbij:

 1. Een positieve business case
 2. Te grote afhankelijkheid van grondstof en grondstofprijzen
 3. Klimaatverandering en de grenzen aan het natuurlijke kapitaal
 4. Nieuwe innovatieve mogelijkheden

Meer informatie over Nederland als Circulaire Hotspot is te vinden op de website van Circle Economy. Het introductiedocument dat is opgesteld voor de doelstelling, en tevens dient als uitgangspunt en aanzet voor de discussies, is te vinden op deze pagina.


Circulaire Economie Event

Blog Circle Economy is partner van het Circulaire Economie Event. Het event richt zich op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings- en businessmodellen. Bekijk de website van het Circulaire Economie Event voor meer informatie en diverse (video-)interviews.

 

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023