Arie de Jong (CEO ARN): ”Wij moeten als koplopers het voorbeeld geven!”

In de aanloop naar het Circulaire Economie Congres interviewden wij Arie de Jong, CEO van ARN. Arie de Jong deelt zijn kennis en expertise over onder meer de belangrijkste uitdagingen omtrent de Circulaire Economie en welke rol de circulaire economie zal...

InARN logo de aanloop naar het Circulaire Economie Congres interviewden wij Arie de Jong, CEO van ARNArie de Jong deelt zijn kennis en expertise over onder meer de belangrijkste uitdagingen omtrent de Circulaire Economie en welke rol de circulaire economie zal spelen in 2020. Daarnaast legt hij uit hoe ARN aandacht besteedt aan de Circulaire Economie en welke kansen dit biedt.


 

”Eigenlijk is het heel simpel: het is goed voor de economie én voor het milieu. Iedereen wordt er beter van. Immers, door innovatie ontstaan nieuwe technieken, denkrichtingen en mogelijkheden. Het mes snijdt dus aan twee kanten.” – Arie de Jong

 

Circulaire economie, een systeemverandering of bittere noodzaak?

De transitie naar een circulaire economie is zeker noodzakelijk, maar dat is geen bitter proces, integendeel. We moeten de cirkel slim sluiten en daar zijn volop kansen voor. Grondstoffen raken niet op, maar nog te vaak belanden ze op de verkeerde plaats of in de verkeerde verbinding wanneer een product aan het einde van de cyclus is. Dat vinden wij zonde. Het is veel goedkoper, praktischer en slimmer om materiaal effectief te recyclen dan vanuit een grondstof een nieuw product te maken.

Dat klinkt allemaal goed, maar het is nog een hele uitdaging om daadwerkelijk circulair te worden. Te vaak zien we dat het voor bedrijven lastig is om hun hergebruik van grondstoffen maximaal te maken. Bij ARN kijken we naar het totaalplaatje. Het recyclen van auto’s is één ding, maar we moeten hiervoor ook naar de kosten kijken en de CO2footprint meewegen om tot gebalanceerde beslissingen te komen. De ECOtest zou daarbij kunnen helpen. Dit instrument is mede door ons ontwikkeld en koppelt ecologische en economische indicatoren aan grondstofbehoud.

Op welke wijze besteedt uw organisatie aandacht aan Circulaire Economie?

Arie de JongARN werkt vanuit haar basis aan de transitie naar een circulaire economie. Wij regisseren de inname van afvalstoffen bij garagebedrijven en schadeherstellers, en de inname van afgedankte auto’s bij autodemontagebedrijven. Daarbij zien wij toe op een milieuverantwoorde verwerking. Wij grijpen iedere kans aan om afval om te zetten tot een nieuwe grondstof. Dat doen wij onder meer met metalen in shredderafval. Het autowrak gaat na het autodemontagebedrijf naar het shredderbedrijf; daar wordt de auto vermalen en het metaal gescheiden van de overige materialen. Wat resteert is shredderafval. De metalen gaan direct terug naar de metaalverwerkende industrie voor hergebruik. Dat is 100% circulair en levert geld op. Het shredderafval gaat naar onze scheidingsinstallatie in Tiel. In die post-shredder technologie (PST) fabriek sorteren we het afval in herbruikbare materiaalstromen. Met name aluminium, ijzer en koper kunnen we ook circulair gebruiken. De kunststoffen scheiden we in een aantal fracties die naar andere fabrieken gaan voor verdere bewerking en hergebruik. Voor de textielrestanten werkt ARN momenteel aan een proces om deze eveneens circulair in te zetten.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen omtrent Circulaire Economie?

De belangrijkste uitdaging rond de circulaire economie ligt in het daadwerkelijk sluiten van de kringloop. Veel materialen zijn niet zuiver genoeg te scheiden uit het afgedankte product. Vooral downcycling is dan het gevolg. Downcycling vinden wij wel een goede opstap om nieuwe technieken te ontwikkelen voor volledige recycling en dus circulaire processen. Een andere uitdaging is dat hoogwaardige verwerking vaak kostbaarder is dan eenvoudigere verwerkingsprocessen. Verbranden van afval is goedkoper dan scheiden en sorteren. De overheid heeft een stimulerende rol om innovatie in recycling te bevorderen. Wij moeten als koplopers het voorbeeld geven en aantonen dat het daadwerkelijk kan.

Welke kansen biedt Circulaire Economie?

Eigenlijk is het heel simpel: het is goed voor de economie én voor het milieu. Iedereen wordt er beter van. Immers, door innovatie ontstaan nieuwe technieken, denkrichtingen en mogelijkheden. Het mes snijdt dus aan twee kanten: innovatie en de circulaire economie versterken elkaar en bieden daarmee veel kansen voor ondernemers, organisaties en overheden. ARN draagt bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsbranche. Wij zijn aanjager in het terugwinnen van grondstoffen en ondersteunen duurzaam ondernemerschap. Wij stimuleren ondernemers slim om te gaan met grondstoffen en écht duurzaam te ondernemen. De veranderende mobiliteitsbehoefte in de samenleving biedt daarvoor prachtige kansen.

Als we u op 1 mei 2020 opnieuw tegenkomen, welke rol speelt Circulaire Economie dan?

In 2020 zal de circulaire economie een stuk steviger staan dan nu het geval is. Ze is dan een logisch en integraal onderdeel van iedere bedrijfsvoering. Wel zullen er dan nog altijd veel uitdagingen liggen totdat de circulaire economie echt een feit is. Het is dan echter geen vraag meer of, maar hoe hieraan invulling gegeven kan worden. ARN zet hier vol op in. Niet voor niets is onze belofte voor de toekomst Driving Sustainable Recycling.


 

Circulaire Economie Congres

Blog In Rotterdam vindt het circulaire economie congres plaats gericht op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings-en business modellen. Tijdens het congres zullen zowel deelnemers uit de hele supply chain van de maak en recycling industrie als initiatiefnemers bij gemeenten, provincies en het rijk samen komen. Ook worden partijen die advies geven op het gebied van (transitie) management, financiën, organisatie advies en IT ook uitgenodigd. Bekijk de website!

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022