Cees Buisman (Wetsus): ”Met innovatie alleen komen we er niet, ook bewustzijnsverandering is noodzakelijk.”

In de aanloop naar het Circulaire Economie Congres interviewden wij prof.dr.ir. Cees Buisman, Scientific Director bij Wetsus. Cees Buisman deelt zijn kennis en expertise over onder meer de belangrijkste uitdagingen omtrent de Circulaire Economie en welke rol de circulaire economie zal...
Cees Buisman (Wetsus): ”Met innovatie alleen komen we er niet, ook bewustzijnsverandering is noodzakelijk.”

WetsusIn de aanloop naar het Circulaire Economie Congres interviewden wij prof.dr.ir. Cees Buisman, Scientific Director bij Wetsus. Cees Buisman deelt zijn kennis en expertise over onder meer de belangrijkste uitdagingen omtrent de Circulaire Economie en welke rol de circulaire economie zal spelen in 2020. Daarnaast legt hij uit hoe Wetsus aandacht besteedt aan de Circulaire Economie en welke kansen dit biedt.


 

“Circulaire economie moet zich niet alleen op spullen, zoals auto’s en telefoons richten, maar ook op de basis van de maatschappij, voor ons water, voedsel en energie. Ook moeten we ons realiseren dat vervuiling en uitputting veel verder gaan dan klimaatverandering alleen.” – Cees Buisman

 

Circulaire economie, een systeemverandering of bittere noodzaak?

Mijn definitie van een duurzame wereld is alles wat we oneindig kunnen doen met 10 miljard ongeveer even rijke mensen. Het is duidelijk dat de mondiale milieuproblemen alleen maar erger worden ondanks al onze milieumaatregelen van de laatste jaren. Met innovatie alleen komen we er niet. Ook bewustzijnsverandering is noodzakelijk. Circulaire economie kan hieraan bijdragen.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen omtrent Circulaire Economie?

De westerse wereld moet niet verder groeien in materiële welvaart maar in duurzaamheid. De kwaliteit van onze materiële welvaart moet dus veranderen. We moeten niet meer dure merken gebruiken om ons te onderscheiden van elkaar, maar met de duurzaamheid van onze merken. Dat betekent dat we moeten groeien in bewustzijn. Ietsje minder onze ego’s strelen en iets meer realiseren dat echt geluk niet aan materie vast zit.

De andere uitdaging is innovatie. Steeds vaker realiseren we ons dat we het veel slimme en schoner kunnen doen met nieuwe innovaties. Investeren in innovatie, behalve in ICT, blijft aandacht vragen. De markt zal niet op tijd reageren op de uitputting van essentiële stoffen, zoals fosfaat. Tegen de tijd dat het fosfaat echt schaars begint te worden en de prijs gaat stijgen is het voor de wereld te laat. En als we dan nieuwe innovaties hebben moeten we ze ook sneller implementeren. Vooral in de niet-westerse wereld die nog niet zoveel installed base hebben. De niet-westerse wereld moet ons niet kopiëren, maar in een keer een duurzaam systeem opbouwen. Dit zijn de grote uitdagingen.

Welke kansen biedt Circulaire Economie?

Er zijn in vele klassieke sectoren, zoals metaal winning, de laatste jaren van de vorige eeuw vooral investeringen gedaan in het voldoen aan milieuregels. De productie groeide nauwelijks, maar er moest veel in duurzaamheid geïnvesteerd worden. Dat geeft hoop dat het concept circulaire economie een groeisector kan zijn voor innovatieve bedrijven. De uitdaging is natuurlijk iets duurzaam te ontwikkelen voor een concurrerende prijs. Een dubbele innovatie tegelijkertijd als het ware. Beter en goedkoper.

Op welke wijze besteedt uw organisatie aandacht aan Circulaire Economie?

Wij hebben een uniek innovatie model waarin we samenwerken met 100 bedrijven en vijftig hoogleraren. Dit innovatie model richt zicht op duurzame watertechnologie. De basis van iedere maatschappij bestaat uit water, voedsel en energie. Water, net als voedsel en energie, herbergt zulke enorme volumes in zich dat alleen systemen die gebaseerd zijn op de natuur uiteindelijk duurzaam worden. Dat betekent dat we systemen moeten zoeken die uiteindelijk netto geen effect hebben op de natuurlijke kringlopen. Dus geen emissies van natuurvreemde stoffen, CO2 neutraal en oneindige kringlopen realiseren. Hier werken wij met honderden mensen aan, om op natuur gebaseerde watertechnologie in de wereld te brengen. Blue Energy is een voorbeeld hiervan. We maken met het mengen van zoet en zout water elektriciteit. In de natuur mengt het zoete en zoute water ook uiteindelijk. Dus netto is er geen effect ( behalve dat het water een fractie kouder is geworden, wat geen kwaad kan in deze tijden van opwarming).

Als we u op 1 mei 2020 opnieuw tegenkomen, welke rol speelt Circulaire Economie dan?

We zien nu op grote schaal recycling van kostbare materialen zoals koper, zink, lood en zelfs ijzer. In 2020 moeten ook minder kostbare materialen zoals plastic en fosfaat veel meer in hergebruik ketens zijn opgenomen. Circulaire economie moet zich niet alleen op spullen, zoals auto’s en telefoons richten, maar ook op de basis van de maatschappij, voor ons water, voedsel en energie. Ook moeten we ons realiseren dat vervuiling en uitputting veel verder gaan dan klimaatverandering alleen.


 

Circulaire Economie Congres

Blog In Rotterdam vindt het circulaire economie congres plaats gericht op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings-en business modellen. Tijdens het congres zullen zowel deelnemers uit de hele supply chain van de maak en recycling industrie als initiatiefnemers bij gemeenten, provincies en het rijk samen komen. Ook worden partijen die advies geven op het gebied van (transitie) management, financiën, organisatie advies en IT ook uitgenodigd. Bekijk de website!

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023