John Vernooij (Omrin): “Elke organisatie kan circulair ondernemen!”

Praktijkvoorbeelden van Circulaire Economie zijn nog enigszins schaars. Dit terwijl het delen van goede cases belangrijk is om het themaecht handen en voeten te geven. John Vernooij (Omrin) geeft in onderstaand interview een aantal praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat samenwerking een...
John Vernooij (Omrin): “Elke organisatie kan circulair ondernemen!”

John vernooij

Praktijkvoorbeelden van Circulaire Economie zijn nog enigszins schaars. Dit terwijl het delen van goede cases belangrijk is om het themaecht handen en voeten te geven. John Vernooij (Omrin) geeft in onderstaand interview een aantal praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat samenwerking een van de speerpunten is om een circulaire economie vorm en inhoud te geven.


 

De consument is nog niet bereid meer te betalen voor circulaire producten. Hier ligt dus nog een groot onontgonnen terrein in de branding van de circulaire economie

Wat is in uw ogen de potentie van de circulaire economie?

Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar de economische potentie van de circulaire economie. Mijn mening is dat bij stijging van de wereldbevolking, toename van de welvaart, schaarste aan grondstoffen en het voorzien in een goede voedselvoorziening, Circulaire Economie wereldwijd een prominent thema wordt. Oplossingen in de circulaire economie moeten gevonden worden in het slim ontwerpen van systemen en daarna het bouwen van de juiste ketens om deze systemen circulair te bouwen. Met name de kracht van de samenwerkingen en bijbehorende innovaties kunnen gevonden ketens tot USP’s maken. Ik ben dus zeer enthousiast over de mogelijkheden van een circulaire economie, al leert de realiteit dat de weg lang ernaartoe lang en vol hobbels zal zijn.

Welk project of welke organisatie is een goed voorbeeld van circulaire economie?

logo-omrin-fcWij zijn met ons bedrijf Omrin wellicht het beste voorbeeld hoe je een circulaire economie vorm en inhoud kunt geven. Als afvalbedrijf, eigendom van gemeenten, hebben we het sluiten van kringlopen tot onze visie verheven. Alles staat dus in het teken van het sluiten van kringlopen. Zo rijden wij al met 50% van onze inzamelauto’s op groen gas afkomstig uit eigen vergistingsinstallaties, hebben we kledingsorteercentera met SW-mensen en verkopen we de gebruikte kleding weer in onze kringloopwinkels. We werken met Philips en Inverko aan de toepassing van kunststoffen uit afval in huishoudelijke apparaten, hebben een circulaire inzamelcontainer ontworpen en in productie genomen en we hergebruiken al meer dan 65% van al het Friese huishoudelijke afval. Daarnaast hebben we een platform opgericht, Circulair Fryslan, waarmee we de circulaire economie in Friesland mede aanjagen. Onderdeel daarvan is een accelerator waarbij we startende ondernemingen in de cleantech industrie groot proberen te maken. recentelijk is daartoe Bestart opgericht (www.BeStart.nu).

Op welke manier kan of moet de overheid mee investeren in de circulaire economie?

De overheid zou naar mijn mening innovatie moeten stimuleren en zelf als launching customer optreden. Als zij een markt creëren zal er een vliegwieleffect ontstaan.

 

Wat merkt de consument/burger al van de omslag naar een circulaire economie?

Naar mijn beleving nog heel weinig. Het ontbreekt nog aan voldoende praktische voorbeelden. Daarnaast is de consument ook nog niet bereid meer te betalen voor circulaire producten. Hier ligt dus nog een groot onontgonnen terrein in de branding van de circulaire economie.

Elke organisatie kan circulair ondernemen!

Jazeker. Elke onderneming kan verbindingen zoeken grenzend aan zijn/ haar bedrijfsprocessen. Ze zullen er versteld van staan hoeveel energie het bij de betrokkenen losmaakt. Daarnaast heb ik de indruk dat jongeren het thema in toenemende mate belangrijk vinden. Ik houd het voor mogelijk dat jongeren op termijn voor een ander bedrijf kiezen als een onderneming geen beleid heeft op het gebied van de circulaire economie.

Ketenbreed samenwerken klinkt idealistisch, maar in de praktijk werkt dit toch (vaak) niet

Het probleem bij een ketenbrede samenwerking is dat je een regisseur nodig hebt die de partijen aan elkaar verbindt. Alle obstakels op de weg moeten worden opgelost en R&D zal nodig zijn. Dan komt de vraag wie het meeste belang heeft en bereid is de ‘frictiekosten’ te betalen. Kosten waar nog niet direct omzet tegenover staat. Als de risico’s klein zijn kan een MKB-onderneming het nog wel doen, maar zodra grotere investeringen nodig zijn wordt het complexer. Daarom geloven wij in een systeem met incubators en accelerators waarbij de nadruk op innovatie ligt. Ook de overheid zou een deel van deze kosten kunnen dragen. In Friesland hebben we een dergelijk traject rondom kunststoffen opgezet, project Closing the Loops, welke in dit kader buitengewoon leerzaam is.


Circulaire Economie Congres

BlogIn Rotterdam vindt het circulaire economie congres plaats gericht op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings-en business modellen. John Vernooij is een van de professionele sprekers van het congres.

Tijdens het congres zullen zowel deelnemers uit de hele supply chain van de maak en recycling industrie als initiatiefnemers bij gemeenten, provincies en het rijk samen komen. Ook worden partijen die advies geven op het gebied van (transitie) management, financiën, organisatie advies en IT uitgenodigd. Bekijk de website!

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024