Wat zijn de belangrijkste uitdagingen omtrent de Circulaire Economie?

Het circulaire economie model is beter voor het milieu, en daarnaast genereren bedrijven er winst mee. Bedrijven die bijvoorbeeld recyclen, kunnen flink besparen op kosten van grondstoffen. Toch staan tegenover deze klassieke win-win situatie staan verschillende uitdagingen. ‘’Ons gebrekkige voorstellingsvermogen...

Het circulaire economie model is beter voor het milieu, en daarnaast genereren bedrijven er winst mee. Bedrijven die Blogbijvoorbeeld recyclen, kunnen flink besparen op kosten van grondstoffen. Toch staan tegenover deze klassieke win-win situatie staan verschillende uitdagingen.

‘’Ons gebrekkige voorstellingsvermogen is ons belangrijkste obstakel. Het is alsof je in 1990 iemand probeert uit te leggen dat het in 2015 normaal is om TV te kijken op je Smart Phone.’’ ABN AMRO

 

Als eerste is onze huidige economie en alles wat daarin een rol speelt, nu nog primair lineair ingericht. ‘Dergelijke gewortelde systemen veranderen niet gemakkelijk en een verandering van het ene systeem behoeft per definitie een verandering in het andere systeem. Denk hier bijvoorbeeld aan bepaalde wet- en regelgeving die nodig is om circulaire business modellen de kans te geven binnen de conventionele economie.’ – Joost Brinkman, Lead Sustainability Services Benelux, Accenture & Florens Slob, Director Business Development Van Gansewinkel.

Daarnaast speelt de prijs van producten ook een rol. ‘Het gebruik van recyclaat is nu vaak economisch duurder dan virgin materiaal. Als we op laagste prijs blijven inkopen zal er nooit een systeemverandering gaan plaatsvinden op korte termijn. Daarom vereist de overstap naar een circulair model een andere mindset, durf, ondernemerschap en echte samenwerking in de keten.’ – Mariska van Dalen, Senior Consultant Sustainability, Tebodin

‘Ten tweede beseffen overheden en bedrijven nog niet genoeg de urgentie ervan. Dit heeft in veel gevallen te maken met het ontbrekende besef dat er een economisch voordeel te behalen valt. Pas wanneer dit echt doordringt zullen overheden en bedrijven de omslag willen maken.’ Toch zijn er ook bedrijven die wel de urgentie en economische voordelen van de circulaire economie inzien. ‘Hier ligt de kwestie bij de omvang van het probleem. Deze is zo enorm dat bedrijven niet weten waar te beginnen en als reactie verstarren, niets doen en afwachten.’ – Joost Brinkman, Lead Sustainability Services Benelux, Accenture

‘In feite is het geen systeemverandering maar is het de aanpassing van onze economie aan het bestaande systeem op deze aarde. Producenten en consumenten moeten hun verantwoording hier in nemen. Dit betekent een verandering in de manier waarop we produceren en consumeren en veranderen is iets wat lastig blijft, mede door ons gebrekkige voorstellingsvermogen. Professor Jan Rotmans noemt dit dan ook kantelen, en dat begint bij onszelf.’ – Interface

‘We moeten ons realiseren dat het ons doel moet zijn om te opereren volgens de systeemcondities van deze planeet, zoals beschreven door The Natural Step, zegt – Interface:

Circulair Economy

Om deze uitdagingen omtrent de circulaire economie te overkomen kan de overheid hierin een ondersteunende rol spelen door een stabiel en toekomstgericht beleid. Binnen dat beleid is wetgeving zowel op Europees als op Nationaal niveau nu nog lineair. – Florens Slob, Director Business Development, Van Gansewinkel

Een circulaire economie is niet van links of rechts, het is van ons allemaal en een noodzaak voor de volgende generaties. – ABN AMRO

‘’Ik denk dat de technische uitdagingen eigenlijk niet de meest spannende zijn. Wat wel spannend is, is over hoe we gedrag aanpassen, hoe bijvoorbeeld in onze wereld, in de bouwwereld, hoe wij onze positie innemen in een veranderend speelveld.’’Heleen Herbert,Chief Commercial Officer, Heijmans

 

ABN Logo

Heijmans

Accenture G

Interface G

Tebodin

Van G


 

Circulaire Economie Event

Het Circulaire Economie Event richt zich op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings- en businessmodellen. Bekijk de website van het Circulaire Economie Event voor meer informatie en diverse (video-)interviews.

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022