Circulaire economie, een systeemverandering of bittere noodzaak?

In aanloop naar het Circulaire Economie congres interviewden wij diverse partners van het event. Wat is hun visie op Circulaire Economie? Is het een systeemverandering of juist bittere noodzaak? 'Natuurlijk is de circulaire economie een systeemverandering. Een verandering naar een...

In aanloop naar het Circulaire Economie congres interviewden wij diverse partners van het event. Wat is hun visie op Circulaire Economie? Is het een systeemverandering of juist bittere noodzaak?

‘Natuurlijk is de circulaire economie een systeemverandering. Een verandering naar een economisch en industrieel systeem waarbinnen de Allen-Overywaarde die aan producten wordt toegevoegd zo lang mogelijk blijft behouden en afval zoveel mogelijk wordt geëlimineerd. En tegen een achtergrond van druk op hulpbronnen, kan een circulaire economie ook een noodzaak blijken. Maar wat ons betreft biedt de circulaire economie vooral kansen: bijvoorbeeld voor introductie van nieuwe business modellen, voor economische groei en banen, en om tegelijkertijd de milieudruk te beperken.’ – Allen & Overy

‘Deze twee vullen elkaar aan. Het is bittere noodzaak om verstandig met onze grondstoffen om te gaan. Maar zodra je als organisatie dit Stedinonderwerp oppakt ben je wel degelijk bezig met een systeemverandering. Om de circulaire economie te operationaliseren zal je als organisatie al je processen tegen het licht moeten houden. Als het ware probeer je een aantal nieuwe elementen <criteria> toe te voegen aan de afwegingen die gemaakt worden. Een voorbeeld is de Fair Meter, waarbij Stedin en Alliander in de aanbesteding naast prijs en kwaliteit ook fair elementen mee laten wegen. Daarbij voeg je niet alleen nieuwe formules toe in je Excel bestand voor de investeringsbeslissing, maar verander je een hele mindset en zoek je de samenwerking op met toekomstige leveranciers.’ – Reinout Wissenburg, Senior Sustainability Adviser, Stedin

‘Het is een bittere noodzaak om tot een systeemverandering te komen. Nederland heeft weinig grondstoffen in haar bodem. Bij ABN Logotoenemende schaarste aan grondstoffen zullen economieën die het beste in staat zijn om grondstoffen hoogwaardig te hergebruiken het meest succesvol zijn. Het snel toewerken naar een (meer) circulaire economie kan dus voor een bedrijf(stak) een competitief voordeel zijn, zeker in een wereld waar de slag om grondstoffen steeds heftiger wordt.’- ABN AMRO

‘Voor mij is de circulaire economie is zowel een systeemverandering als bittere noodzaak. Kijk naar een aantal maatschappelijke trends: We zijn in 2050 met 9,5 miljard mensen op aarde tegenover 7 miljard nu. De mensen zullen ook welvarender zijn en meer willen consumeren.  Dat creëert een enorme vraag naar energie, grondstoffen, voedsel, water en legt een enorme druk op het ecosysteem van onze planeet.’ – Freek van Eijk, Managing Director, Acceleratio


 

Circulaire Economie Event

Het Circulaire Economie Event richt zich op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings- en businessmodellen. Bekijk de website van het Circulaire Economie Event voor meer informatie en diverse (video-)interviews.

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022