In de circulaire economie wordt waarde toegevoegd

In de aanloop naar het Circulaire Economie Congres interviewden wij Nicolein Blanksma, Adviseur CSR bij Schuttelaar & Partners. Nicolein Blanksma deelt haar kennis en expertise over onder meer de belangrijkste uitdagingen omtrent de Circulaire Economie en welke rol de circulaire economie...
In de circulaire economie wordt waarde toegevoegd

Logo Schuttelaar & Partners

In de aanloop naar het Circulaire Economie Congres interviewden wij Nicolein Blanksma, Adviseur CSR bij Schuttelaar & Partners. Nicolein Blanksma deelt haar kennis en expertise over onder meer de belangrijkste uitdagingen omtrent de Circulaire Economie en welke rol de circulaire economie zal spelen in 2020. Daarnaast legt zij uit hoe Schuttelaar & Partners aandacht besteedt aan de Circulaire Economie en welke kansen dit biedt.


 

De huidige economie is gefocust op consumptie. Hierdoor neemt waarde snel af. Dit verschil in waardebehoud is naar mijn idee het cruciale verschil tussen de huidige economie en de circulaire. En waar waarde wordt gecreëerd, daar zijn kansen. – Nicolein Blanksma

 

Circulaire economie, een systeemverandering of bittere noodzaak?

Om een circulaire economie te bereiken is een systeemverandering nodig, het gaat om een verandering in gedrag, economie en grondstoffenstromen. Die verandering is tegelijkertijd een bittere noodzaak: de afvalbergen groeien en het klimaat verandert, tegelijkertijd raken grondstoffen uitgeput.

Persoonlijk zie ik het liever als een fantastische kans voor de toekomst. Deze ‘Yes we can’ mentaliteit die de circulaire economie uitlokt, had het milieudenken hard nodig. De positieve benadering van de circulaire economie inspireert mensen en prikkelt de ondernemersgeest.

Op welke wijze besteedt uw organisatie aandacht aan Circulaire Economie?

Schuttelaar & Partners is een communicatie- en adviesbureau met een missie, wij willen met ons werk de wereld gezonder en duurzamer maken. Dat betekent dat de circulaire economie binnen onze projecten een logisch onderwerp is en we concrete stappen zetten in het sluiten van ketens. Dit doen we in sectoren zoals de textiel- en modeindustrie, maar ook in de verpakkings- en voedingsmiddelenindustrie. Ons werk bestaat uit onderzoek naar de grondstofstromen, het begeleiden van strategische sessies tot implementatie en communicatie.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen omtrent Circulaire Economie?

Nicolein Blanksma 1Als we kijken vanuit het grondstoffenperspectief, dan zijn er grote uitdagingen in de wereldwijde grondstoffenstromen. Zo is van een gemiddeld product op de Nederlandse markt lastig te achterhalen welke routes de onderdelen en componenten wereldwijd hebben afgelegd. Tegelijkertijd is de innovatie rondom de Internet of Things veelbelovend. Het wordt steeds beter mogelijk om data op te slaan in materialen en dus in producten. Ik ben ervan overtuigd dat dit een revolutie gaat veroorzaken in industrieën wereldwijd.

Een andere grote uitdaging zit in wetgeving, er zijn nog talloze juridische belemmeringen om werkelijk innovatieve concepten uit te rollen. Zowel nationaal als internationaal wordt er hard gewerkt aan het wegnemen van deze belemmeringen. Maar helaas gaat het aanpassen van wetgeving nog altijd traag.

Tot slot betekent de circulaire economie ook een sociale verandering. Mensen zijn gewoontedieren dus verandering is lastig. Maar ook hier zie ik het positief in: er zijn talloze initiatieven die het delen van auto’s, huizen, maaltijden etcetera mogelijk maken. En ze groeien als kool! Uiteindelijk zijn het mensen die veranderingen in gang moeten zetten en deze groep is heel hard aan het groeien.

Welke kansen biedt Circulaire Economie?

In de circulaire economie wordt waarde behouden of zelfs toegevoegd. Het meest simpele voorbeeld is re- of beter upcycling, waarin afval niet meer bestaat. Een mooi voorbeeld is Starsock die oude visnetten uit zee gebruikt als grondstof voor sokken. Maar een circulair systeem kan bijvoorbeeld ook ecologische waarde toevoegen wanneer een gebied wordt opgeschoond door economische activiteit, zoals de Noordzeeboerderij die zeewier kweekt in een vervuild gebied. De huidige economie is gefocust op consumptie. Hierdoor neemt waarde snel af. Dit verschil in waardebehoud is naar mijn idee het cruciale verschil tussen de huidige economie en de circulaire. En waar waarde wordt gecreëerd, daar zijn kansen.

Als we u op 1 mei 2020 opnieuw tegenkomen, welke rol speelt Circulaire Economie dan?

Een veel grotere rol dan op dit moment. We zien nu al de beweging. Circulaire start-ups schieten de grond uit, deelconcepten zoals Airbnb en Uber groeien aan populariteit, grote corporate bedrijven tasten af. Ik ben ervan overtuigd dat deze ontwikkeling in de komende jaren alleen maar verder gaat toenemen. In 2020 zijn we stappen verder, hebben we een hoop geleerd en zijn in een aantal sectoren circulaire systemen volledig geïntegreerd.


 

Circulaire Economie Congres

Blog In Rotterdam vindt het circulaire economie congres plaats gericht op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings-en business modellen. Tijdens het congres zullen zowel deelnemers uit de hele supply chain van de maak en recycling industrie als initiatiefnemers bij gemeenten, provincies en het rijk samen komen. Ook worden partijen die advies geven op het gebied van (transitie) management, financiën, organisatie advies en IT ook uitgenodigd. Bekijk de website!

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023