De uitdaging van het Circulair opleiden

Transitie Circulaire Economie Door enorme aandacht voor de klimaatverandering en de energietransitie zou je bijna vergeten dat er nóg een belangrijke transitie gaande is, namelijk die naar een circulaire economie. In gesprek met Christien Lokman, Programmamanager Sustainable Energy & Environment aan de...
De uitdaging van het Circulair opleiden

Transitie Circulaire Economie

Door enorme aandacht voor de klimaatverandering en de energietransitie zou je bijna vergeten dat er nóg een belangrijke transitie gaande is, namelijk die naar een circulaire economie.

In gesprek met Christien Lokman, Programmamanager Sustainable Energy & Environment aan de HAN. 

De circulaire en biobased economie is een van de vier focusgebieden van het zwaartepuntprogramma Sustainable Energy & Environment van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In dit programma brengt de HAN onderwijs, onderzoek en werkveld dichter bij elkaar rondom de grote maatschappelijke vraagstukken. Hierdoor kan de HAN als kennisinstelling studenten met de juiste kennis en vaardigheden opleiden en tegelijkertijd bijdragen aan het versnellen van de benodigde innovaties.

De HAN werkt in hybride leeromgevingen waarin bedrijven een vraagstuk inbrengen en samen met studenten, docenten en onderzoekers zoeken naar oplossingen. Deze werkwijze heeft voordelen voor iedereen: de actuele kennis die bedrijven inbrengen laat de opleiding nauwer aansluiten op de praktijk, bedrijven komen direct in contact met eventuele toekomstige werknemers, bedrijven hebben toegang tot de kennis van lectoraten en studenten werken aan actuele en relevante innovatievraagstukken.

Het boeiende van de transitie naar een circulaire economie is dat er meerdere disciplines voor nodig zijn die allemaal met elkaar verbonden moeten worden. Een mooi voorbeeld is de minor Bioraffinage waarbij o.a. het bermgras van Rijkswaterstaat door studenten wordt verwerkt richting een bio-plastic dat weer gebruikt kan worden voor de productie van bermpalen. Hierin werken studenten van de opleidingen Chemie, Economie en Industrieel Product Ontwerpen nauw met elkaar samen.

Maar ook in de minor Circulaire Economie draait het volledig om co-creatie in multidisciplinaire teams van studenten met begeleiders en opdrachtgevers in het bedrijfsleven. Zo wordt voor de Kaak Group in Terborg een vergelijkend onderzoek gedaan naar de berekening van de CO2-footprint. Naast de footprint van het traditionele productieproces voor het vervaardigen van metalen componenten zetten de studenten de footprint van de productie van dezelfde componenten, maar dan op basis van 3D metaalprinting en een soortgelijke activiteit op basis van het gebruik van circulair 3D-metaalpoeder.

Andere vraagstukken in de minor Circulaire Economie zijn onder andere:

  • Een inventarisatie van de
    mogelijkheden voor het gebruik van regranulaat ten behoeve van flexibele verpakkingen voor voedingsmiddelen bij AFP in Apeldoorn;
  • Het omzetten van restwarmte in duurzame energie bij De Nijmeegse IJzergieterij (NIJG);
  • Een onderzoek naar de mogelijkheden voor het afvangen van gassen uit tankschepen om deze om te zetten in energie in opdracht van 24/7 Nature Power in Nijmegen.

Er zijn nog veel meer innovatieve circulaire activiteiten bij de HAN waarbij de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en werkveld centraal staat. Zo is recent de master Circulaire Economie ontwikkeld en geaccrediteerd. Dit is de eerste professionele master op dit gebied in Nederland en uit de aanmeldingen blijkt dat deze eenjarige masteropleiding, die aankomend september van start gaat, erg populair is.

De grote uitdaging waar de HAN voor staat is hoe zij alle studenten in aanraking kan laten komen met de circulaire economie en het circulair denken. Als het ons lukt iedere student daar iets van mee te geven dan gaan we vast richting een duurzame wereld voor de toekomstige generaties.

Helpt u mee deze uitdaging aan te gaan? Heeft uw bedrijf of organisatie interessante innovatievraagstukken liggen om in samenwerking met ons onderwijs en onderzoek op te pakken? Wilt u meer informatie? Kijk op han.nl/see, of mail naar see@han.nl.

Christien Lokman is Programmamanager Sustainable Energy & Environment bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tijdens het Circulaire Economie Festival zal zij spreken tijdens het Circulair Panel. Bekijk het programma voor meer informatie.

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024