Eric van Tol: “Open en Big Data zijn belangrijke aanjagers van nieuwe business in Europa”

Erik van Tol Interview met Eric van Tol (Doorbraakaanjager Big Data voor het Ministerie van Economische zaken, Director Big Data expert centre Fontys Hogescholen), over open & big data in Nederland en Europa. "Als Europa het goed doet, dan kan het een stuk van de groei en de omzet binnen...
http://www.euroforum.nl/media/uploads/zinnia/erik_van_tol.jpg

Erik van Tol

Interview met Eric van Tol (Doorbraakaanjager Big Data voor het Ministerie van Economische zaken, Director Big Data expert centre Fontys Hogescholen), over open & big data in Nederland en Europa.

“Als Europa het goed doet, dan kan het een stuk van de groei en de omzet binnen het eigen continent verwezenlijken”

 


Wat is het belang van de groei van open data in Europa?

Open en Big Data zijn belangrijke aanjagers van nieuwe business in Europa. Alle business wordt steeds meer data-gedreven. Als Europa het goed doet, dan kan het een stuk van de groei en de omzet binnen het eigen continent verwezenlijken. Tot nu toe komt veel van de dataomzet ten goede aan Amerikaanse bedrijven (Amazon, Google, Facebook). We hebben in Europa een unieke infrastructuur, organisatorisch en technisch (https://ams-ix.net). Een globale data-mainport in Europa (Nederland) ligt voor de hand.

En hoe krijgt dit concreet vorm?

Door het versnellen van bestaande business processen en door het ontwikkelen van sterk gepersonaliseerde diensten met behulp van Big Data. Voor een deel wordt dit aangejaagd via subsidies en stimuleringsmaatregelen: via Horizon2020, maar ook via de ICT doorbraakprojecten van het Ministerie van EZ helpen hierbij. Daarnaast veroveren nieuwe partijen de markt (zoals Uber).

Waar liggen de grootste kansen van big data in de financiële sector?

In het versnellen van de huidige dienstverlening. Snellere eactie en afhandeling van financiële diensten. Belangrijker nog is het ontwikkelen van nieuwe diensten. Verder betere risico analyse en fraude detectie door optimaliseren diensten. De uitdaging is om door samenwerken met andere sectoren, zoals de gaming-, energie , of telecomsector, meer toegevoegde waarde aan diensten te leveren. Er zullen nieuwe vormen van bestaande financiële services ontstaan; verzekeringen bij de Hema of het Kruidvat; leningen via IKEA. Of via particulier geld (crowdfunding).

Hoe komt de financiële sector tot een goede balans als het gaat om het toepassen van open & big data?

Het afschudden van het negatieve sentiment rondom woekerpolissen, euribor schandalen en de kredietcrises door sterk verbeterde (bijvoorbeeld scherpere prijs of meer toegevoegde waarde) dienstverlening voor consument en bedrijf. De financiële sector heeft een goede uitgangspositie, omdat de branche al zeer informatie intensief is.

Als we u op 1 maart 2020 weer tegenkomen, wat is er dan veranderd op het gebied van Big Data?

Big Data is gewoon geworden. Iedereen kan real time en voorspellende analyses doen met vele verschillende interne en externe databronnen. Het vertrouwen van klanten is essentieel; dat is denk ik het grootste probleem voor de meeste banken nu om een volgende stap te maken. Mogelijk nemen andere partijen de markt voor een deel over.

Welke concrete toepassingsmogelijkheden voor organisaties zijn er nu al op gebied van Big en Open Data?

Big Data is vaak gericht op ‘profiling’ van consumenten (voor bijna 1 op 1 marketing) en ‘recommendation engines’ voor websites (om veel gerichter producten aan te raden). Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van externe data naast eigen data (zoals CRM data). Als organisatie kun je bijna alles van je klant weten of te weten komen. Er valt veel meer te besparen door het slim inzetten en combineren van bestaande data (bv anticiperen op externe invloeden: het weer, verkeer, sentimenten (social media).

Het wordt echter steeds makkelijker om meer ongestructureerde data te gebruiken. Het begon ooit met puur cijfers, nu wordt er volop tekst geanalyseerd, en er is een groeiend aantal algoritmen dat zeer goed beelden kan interpreteren. Dit biedt ongekende mogelijkheden, bijvoorbeeld:
1. Het gebruik van cijfers omvat alleen gestructureerde data uit bijvoorbeeld open data van CBS, KNMI of Gemeenten. Bijvoorbeeld demografische gegevens of historie van het weer. Deze gegevens kunnen wat zeggen over productaankopen.
2. Het gebruik van meer ongestructureerde tekstdata uit blogs, Twitter, Facebook en LinkedIn. Bijvoorbeeld teksten die iets zeggen over het sentiment van een productlancering.
3. Het gebruik van nog meer ongestructureerde data zoals plaatjes uit Facebook, LinkedIn of YouTube ‘stills’. Bijvoorbeeld foto’s die een schatting kunnen geven van iemands lichaamsgewicht en/of leeftijd.


Toepassingen van Open Data

Eric van Tol is één van de docenten van de 3-daagse opleiding Toepassingen van Open Data.
Meer weten over de mogelijkheden en nieuwe kansen die open data biedt aan overheidsinstellingen om te communiceren met andere organisaties en burgers?
Bekijk dan de website van Toepassingen van Open Data.

3 COMMENTS

 1. March 17, 2015 13:25 Reply

  Dank voor je reactie, Eric. Goed te horen dat de nationale overheid hier ook al aandacht voor heeft. Ik was nog niet bekend met de brief, dus dank voor de link. Ik denk dat een nationaal debat, maar ook op lokaal niveau belangrijk is. Net zoals je zegt – bekendheid is belangrijk – wat is het nu echt en wat ook niet (horror en spookverhalen zijn er genoeg, maar wat is het nu echt en wat zijn ook de voordelen). Doordat sensoren nu vrijwel overal in gaan komen, zullen we daarover ook nu de dialoog moeten voeren. Inderdaad is er volgens mij juist nu volgens veel werk aan de winkel. Ik ben benieuwd welke gemeenten, maatschappelijke partijen en ook bedrijven zich hiervoor gaan inzetten.

 2. Eric van Tol
  March 13, 2015 13:58 Reply

  Beste Kees,

  Dat zijn inderdaad mooie voorbeelden: de ouderdom van gebouwen van Waag Society en realtime OV van de universiteit Freiburg.
  Ik verwacht dat als mensen snode plannen hebben zij altijd wel een manier zullen vinden om gekke dingen te doen. Met of zonder Big Data. Daarmee wil ik privacy niet bagatelliseren: dit is wel degelijk een aandachtspunt voor iedereen die met big data te maken heeft.
  Ik verwijs graag naar de brief van de minister: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/19/kamerbrief-over-big-data-en-profilering-in-de-private-sector.html

  Hier in staat:
  “Hiertoe zal een high level expertgroep worden opgericht met
  deelname uit de wetenschap, consumentenorganisaties, bedrijven en het
  maatschappelijk middenveld. Deze high level expertgroep krijgt als opdracht de
  relatie tussen big data en profilering en de bescherming van grondrechten verder
  te verkennen en oplossingsrichtingen uit te werken voor het verenigen van twee
  doelen: het benutten van de mogelijkheden van big data enerzijds en het behoud
  van vertrouwen van de samenleving in het internet anderzijds. Ook de rol die de
  overheid daarbij speelt zal aan bod komen. Deze brief vormt daartoe het
  startpunt. Uw Kamer zal voor eind 2015 worden geïnformeerd over de resultaten
  van de high level expert groep.”

  We zullen een evenwicht moeten vinden tussen het gemak van gepersonaliseerde diensten (met behulp van Big Data) en privacy. Om deze balans tussen business/ maatschappelijk nut en privacy/ concurrentiegevoeligheid te vinden zal nog veel werk nodig zijn. Het is van groot belang de mechanismen achter Big Data helder te maken. Als je weet hoe Big Data werkt is het minder beangstigend. Verder is een debat is zeer nuttig omdat privacy voor iedereen zo verschillend is en dus heel verschillend ingevuld zal moeten worden. Kortom, nog veel werk.

  Groet, Eric

 3. March 11, 2015 13:13 Reply

  Het gaat hard met het genereren en verzamelen van data. Met mooie toepassingen zoals Eric van Tol al aangeeft in zijn interview. Zelf vind ik big en open data spannend: real-time zien waar welke treinen en trams rijden (bijvoorbeeld http://tracker.geops.ch/?z=15&s=1&x=545145.4645&y=6867167.2754&l=transport ) of de leeftijdsopbouw van steden ( http://code.waag.org/buildings/)Ik zie dus ook vooral de kansen en mogelijkheden.

  Wat ik altijd bijzonder vind is de vraag van mensen vanuit angst voor big data: wat als er misbruik van wordt gemaakt?
  Bijvoorbeeld bij de real-time OV: mensen met snode plannen kunnen nu voorspellen wanneer welke trein precies waar is. Of -wat minder extreem, maar voor veel mensen ook een angst – wat als verzekeringsmaatschappijen op basis van die informatie niet uitkeren bij ongelukken.

  Hoe kijk jij daar tegenaan, Eric? Wat is nodig om dit soort zaken (zo goed mogelijk) te voorkomen? Moet er een nationaal debat gaan plaatsvinden (uitgewerkt op lokaal niveau)? Of is het iets waar ‘we’ maar mee moeten leren leven?

  Benieuwd naar je reactie!

Leave a reply

Smart Circle website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024