Opleiding Open Data

Toepassingen van Open Data | Smart Circle

IntroductieProgrammaDocentenInformatieIncompany De Wet Richtlijn Hergebruik data in Nederland is ingegaan! Voldoet u aan alle eisen?   Open data voor het slimmer inrichten van uw organisatie Open data biedt nieuwe kansen aan overheidsinstellingen om te communiceren¬†met andere organisaties en burgers. Open data is het voor hergebruik en¬†zonder juridische, financi√ęle of technische...

De Wet Richtlijn Hergebruik data in Nederland is ingegaan! Voldoet u aan alle eisen?

 

Open data voor het slimmer inrichten van uw organisatie

Open data biedt nieuwe kansen aan overheidsinstellingen om te communiceren¬†met andere organisaties en burgers. Open data is het voor hergebruik en¬†zonder juridische, financi√ęle of technische belemmeringen beschikbaar stellen¬†van gegevensverzamelingen. Zo worden er in de informatieverstrekking en¬†klantencontacten al veel gebruik van open data gemaakt.

 

Waarom Open Data?

We leven steeds meer in een E-Maatschappij. Data en IT veranderen steeds, maar het functionele aspect van data wordt steeds belangrijker. Gegevens kunnen nu al veel slimmer gebruikt worden. Hoe? Dat hoort en ervaart u in deze opleiding Toepassingen van Open Data!

 

Open data voor het transparanter en effici√ęnter inrichten van¬†uw organisatie

De burger en de klant vraagt ook om meer informatie op maat. Hoe bereid je je¬†instelling voor op nieuwe regelgeving, nieuw beleid en nieuwe technologische¬†mogelijkheden omtrent open data? En hoe bereid je je organisatie voor op een¬†omgeving die ‚Äėsmart‚Äô is?

 

Wet-en regelgeving omtrent Open Data

Op 18 juli 2015 is de Wet Richtlijn Hergebruik data in Nederland in gegaan.¬†De kern van de richtlijn is de verplichting aan de EU-lidstaten om alle (openbare)¬†overheidsinformatie voor hergebruik beschikbaar te stellen, zowel voor¬†commerci√ęle als niet-commerci√ęle doeleinden.

 

De 3-daagse opleiding Toepassingen van Open Data

Komt u uit een business-omgeving, een beleidsomgeving en/of een klantencontactomgeving¬†in uw organisatie? En bent u verantwoordelijk voor het effici√ęnter¬†en transparanter laten worden van uw organisatie, waarbij data centraal staan?¬†Dan biedt deze opleiding de kennis en praktijkvoorbeelden die u nodig heeft.

 

Een organisatie gedreven door data

Het nieuwe in deze open data opleiding is dat data gedreven denken en werken centraal zal staan. Door het aanreiken van handvatten en praktijkvoorbeelden van projecten en samenwerkingsverbanden biedt deze opleiding meer dan de basis om in de praktijk te brengen. Open data, het is onontkoombaar.

 

Binnen 3 dagen weet u:

 • Hoe u tijd en geld bespaart om uw organisatie transparanter en op open data ingericht te hebben
 • Hoe u mee kunt werken aan een betere publieke dienstverlening en een transparante overheid
 • Hoe u bewust met data en gegevens in uw organisatie kan omgaan
 • Hoe u met veranderingen aan de slag kunt gaan? Waar moet u rekening mee houden?
 • Hoe u uw organisatie zo in dat u toekomstige data aanvragen makkelijk, snel en effici√ęnt kunt verwerken
 • Van experts van gemeenten en provinci√ęn hoe u projecten succesvol aanpakt
 • Hoe u kunt werken vanuit aanvragen van de markt
 • Alles over ethiek, privacy en wetgeving omtrent open data

Bovendien krijgt u gratis toegang tot het Internet of Things congres op 29 september in Amsterdam.

Module 1 

Het belang van bewust omgaan met data in mijn organisatie

In ieder stap van een bedrijfsproces zijn massa’s gegevens in potentie beschikbaar, zowel over het wat, hoe en waarmee je dingen doet, en steeds vaker ook over het waarom, waarvoor en met welke uitkomst. Maar als je over zo veel gegevens kan beschikken, hoe kom je als organisatie tot een vorm van data-gecentreerd werken?

In deze module behandelen we waarom data en gegevens belangrijk zijn en waarom we vanuit een context van veranderen en doen moeten werken.

 • Hoe ga ik aan de slag, waar begin ik en waar moet ik rekening mee houden?
 • Welke data stel ik wanneer beschikbaar?
 • Welke data kan ik hergebruiken in mijn organisatie?
 • Hoe pas ik mijn organisatie aan de aanvragen aan?
 • Hoe denk ik vanuit vragen uit de markt: burgers, scholen, bedrijven, toeristen, andere overheidsinstellingen? Hoe ontwikkel ik data voor een klant of klantengroep (stakeholders)
 • Wat is de Open Data driehoek? Hoe bepaal ik die voor mijn eigen organisatie?
 • Hoe kun je data-gecentreerd werken? Hoe bouw je werkprocessen op waarin data centraal staan? Een proces in een cirkel, in plaats van lineair.

UW DOCENTEN:

Ad Steenbakkers, Data-Aquilae; Projectmanager Open Data, gemeente Eindhoven
Joop Bruurs, Data-Aquilae; Strategisch Informatieadviseur, gemeente Eindhoven
Eric van Tol, Lector Big Data, Fontys Hogescholen

Module 2

Verandering, veiligheid, reglementen, ethiek en data privacy

De triple helix tussen politiek, bestuur, organisatie en maatschappij leidt ertoe vanuit welke invalshoek je open data bekijkt. Elk vraagstuk leidt weer tot een nieuw dilemma. Sommige aanvragen voor data moeten gestapeld worden. Hoe doe je dat? Hoe ga je om met onzekerheden rondom de veiligheid en de functionaliteit van data. Hoe ga je met veranderingen om binnen je organisatie?

Deze module zal handelingsperspectieven aanreiken in een veld vol dilemma’s.

 • Wat kun je wel en niet aanbieden? Wat zijn de juridische aspecten en wat zijn de veiligheidsaspecten?
 • Wat is de intrinsieke veiligheid van data?
 • Welke systemen gebruik ik en welke systemen zou ik tot mijn beschikking kunnen hebben?
 • Hoor van een gecertificeerd Security Officer hoe veiligheid en security van data beheerd en beheerst wordt
 • Het veiligheidsaspect van open data en de systemen en tools die beschikbaar zijn
 • Hoe kijk je gezamenlijk naar uitdagingen in het sociale domein en infrastructuur?
 • Het openstellen van data omdat het moet (volgens de Wet Openbaar Bestuur en de Wet Richtlijn Hergebruik) of omdat het leidt tot gewenste effecten heeft goed verandermanagement nodig. Hoor goede cases van transitie-en verandermanagement.

UW DOCENTEN:

Jan van Ginkel, Gemeentesecretaris en Algemeen Directeur, Gemeente Schiedam
Willem van Es, Adviseur, Addwhere
Herby Hulsebos, Security Officer, Gemeente Eindhoven
Paul Suijkerbuijk, Open Data Therapist, open.data.portal, Ministerie Binnenlandse Zaken

Module 3

Wat moet er in uw organisatie veranderen voor een succesvolle aanpak?

Deze dag zal in het teken van de praktijk staan. Hoe cre√ęrt u portals¬†en apps? Wat heeft u nodig om client managers van databestanden¬†aan te moedigen hun data te delen?

 • Best practices: the do‚Äôs en don‚Äôts
 • Waar moeten data staan? Intern en/of extern?
 • Praktijkvoorbeelden open data en samenwerking (verschillende gemeentes en provinci√ęn). Al een aantal jaren geleden hebben de provincies expliciet gekozen voor een positief open (geo) databeleid. Erik Dietvorst gaat uitgebreid in op de valkuilen en hobbels onderweg en deelt praktijkervaringen.
 • De open data challenge en presentaties van de open data driehoeken
 • Wrap up en boodschap om mee te nemen

UW DOCENTEN:

Ad Steenbakkers, Data-Aquilae; Projectmanager Open Data, gemeente Eindhoven
Joop Bruurs, Data-Aquilae; strategisch Informatieadviseur, gemeente Eindhoven
Erik Dietvorst, senior adviseur vakgebieden, provincie Noord-Brabant

 

 

 • Ad Steenbakkers, Data-Aquilae; Projectmanager Open Data,¬†gemeente Eindhoven
  Ad is sedert 2010 de stuwende kracht in de gemeente Eindhoven wat betreft open data. Hij stond aan de basis van het jaarlijks nationaal congres Open Data dat al vanaf 2011 plaatsvindt. Hij heeft 40 jaar ervaring bij de overheid als manager en adviseur en wil nog steeds innoveren. Inmiddels is hij ook ondernemer met Joop Bruurs. Via Data-Aquilae helpt hij overheidsorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven met elkaar te werken aan open en big data. Zonder alle veranderaspecten uit het oog te verliezen zoekt hij met name de praktische kant. ¬†‚ÄúInnoveren is fun, daar krijg je energie van‚ÄĚ. Daarbij staat co-creatie centraal. Je doet het samen. Hij staat o.a. aan de basis van de eerste gemeenteraadsapp op basis van open data.
 • Joop Bruurs, Data-Aquilae; Strategisch Informatieadviseur, gemeente¬†Eindhoven
  Joop is een enthousiaste en gedreven professional met een brede kijk op de informatiehuishouding van vooral gemeenten. Hij vervulde allerlei functies binnen verschillende gemeenten, waaronder strategisch adviseur, afdelingshoofd informatiebeleid, en programmamanager.  Al een flink aantal jaren houdt hij zich bezig met manieren waarop de (lokale) overheid sneller kan innoveren en beter kan inspelen op maatschappelijke en technische veranderingen. Ontwikkelingen zoals Open Data en Big Data bieden daartoe volop kansen. Samen met Ad Steenbakkers stond hij aan wieg van het bedrijf Data-Aquilae, dat zich richt op het snel aan de gang (kunnen) gaan met Open en Big Data en daarna het verder uitbouwen van het aanbod en gebruik van data. Joop enthousiasmeert en daagt u graag uit om aan de slag te gaan.
 • Eric van Tol, Lector Big Data, Fontys Hogescholen
  Eric van Tol is als Director trekker en boegbeeld van het Expertisecentrum Big Data van Fontys Hogescholen. Eric is op het gebied van Big Data actief in het verspreiden van kennis en het stimuleren van bedrijvigheid. Ook is Eric aangesteld als Aanjager van het ICT doorbraakproject Big Data van het Ministerie van Economische Zaken. Met de ICT doorbraakprojecten wil de Rijksoverheid de kennis over ICT en de mogelijkheden ervan vergroten. De doorbraakprojecten sluiten aan bij en versterken het ICT beleid, zoals vastgelegd in de Digitale Agenda.nl
 • Jan van Ginkel, Gemeentesecretaris en Algemeen Directeur,¬†Gemeente Schiedam.
  Jan van Ginkel is wiskundige en veranderkundige. Na een carri√®re in het bedrijfsleven, maakte hij de overstap naar de lokale overheid. Momenteel is Jan gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Schiedam. Ook is hij binnen de VNG-commissie Dienstverlening & Informatiebeleid de trekker van de bestuurlijke innovatie-agenda, met daarin open data als prominent thema. Omdat Jan opereert op het snijvlak van samenleving, politiek/bestuur en organisatie, zal hij vanuit elk van die invalshoeken de dilemma’s rondom open data benoemen. Vooral ook zal Jan perspectieven schetsen om effectief te kunnen blijven handelen in een veld vol vraagstukken en kansen
 • Willem van Es, Adviseur, Addwhere
  Adviseur bij Addwhere en docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein en toepassingen van open data. Willem ondersteunt en adviseert veiligheidspartners bij het verzamelen, veredelen en analyseren van informatiebronnen.
 • Herby Hulsebos, Security Officer, Gemeente Eindhoven
  Herby is een gedreven all round professional in de ICT met ruime ervaring bij gemeenten en in het hoger onderwijs. Hij vervulde vele functies zoals strategisch adviseur, programmamanager, projectleider en informatie-analist. Sinds 2009 is hij nadrukkelijk bezig op het terrein van informatiebeveiliging en vervult hierin voor de gemeente Eindhoven de rol van security officer. Met name de organisatorische kant en het be√Įnvloeden van medewerkers tot het tonen van het gewenste gedrag bij omgang met data ziet hij als zijn grootste uitdaging. Onder andere met gebruik van humor prikkelt en stimuleert hij zijn 2000 collega‚Äôs en houdt hij dit onderwerp op de agenda. Hiernaast is hij regio-ambassadeur van de InformatieBeveiligingsDienst van de VNG. Hij zal u uitdagen om over informatiebeveiliging na te denken.
 • Paul Suijkerbuijk, Open Data Therapist, open.data.portal, Ministerie¬†Binnenlandse Zaken
  Paul is de drijvende kracht achter data.overheid.nl. Het open data portaal van de Nederlandse overheid. Paul helpt overheidsorganisaties met het openen van data door ondersteuning te geven op het vlak van organisatie, beleidsvraagstukken en techniek. Bovenal wordt het gesprek gevoerd over de organisatiecultuurverandering die nodig is voor het openen van data. Ook hergebruikers worden geholpen, door het bieden van inzicht in de beschikbare open data, te helpen met het beschikbaar krijgen van open data op verzoek en het laten zien van goede voorbeelden van open data hergebruik. Paul organiseert, inspireert en transpireert met u samen om data open te krijgen.
 • Erik Dietvorst, senior adviseur vakgebieden, provincie Noord-Brabant
  Erik is werkzaam als adviseur informatiemanagement bij de provincie Noord-Brabant.
  Al een aantal jaren geleden hebben de provincies expliciet gekozen voor een positief open (geo)databeleid. De interprovinciale samenwerking draagt bij dat open geodata van de provincies op hoogwaardige wijze beschikbaar wordt gesteld voor een breed scala aan potenti√ęle gebruikers binnen en buiten de overheid. Daarnaast is hij de grondlegger van GeoBrabant, het samenwerkingsverband op het gebied van geografische informatievoorziening tussen de Brabantse gemeenten, waterschappen en de provincie. Hij heeft ruime ervaring over de aanpak van Open Data, de dilemma‚Äôs en de soms onverwachte valkuilen.
  Erik is gericht op samenwerking, met respect voor de eigen posities van de organisaties.

Voor wie bestemd?

 • Algemeen Managers
 • Beleidsadviseurs
 • Business-Analisten
 • Informatiespecialisten
 • Programmamanagers
 • Managers Burgerzaken
 • Transitiemanagers
 • Veranderingsmanagers
 • Organisatieadvieurs
 • Co√∂rdinatoren
 • Onderzoeksmanagers
 • Statistiek Managers
 • Managers Klantencontacten
 • Communicatiemanagers

Welke organisaties?

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Waterschappen
  en andere (semi-) overheidsinstellingen
 • Ziekenhuizen
 • GGD
 • Woningbouwverenigingen

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen ‚ā¨ 2.499 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee,¬†lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Ondersteund door de online leeromgeving

Tijdens de opleiding toepassingen van open data maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

Incompany mogelijkheid:

Wilt u deze opleiding afgestemd op de eigen situatie volgen?

Al onze opleidingen bieden de mogelijkheid tot maatwerk. De Incompany manager maakt samen met de docenten en met u een uniek programma, afgestemd op uw situatie en wensen.

In overleg met u bepalen we datum, locatie en tijdstip, lengte en inhoud van de training.

 

Neem voor meer informatie contact op met:

 

Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen

Tel.: 040 – 29 72 729
g.verhoeven@euroforum.nl | www.euroforum.nl

Smart Circle website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024