Samenwerking is de sleutel tot een circulaire industrie

Wat is circulaire economie? Tot 2025 groeit de wereldbevolking naar verwachting van PwC met een miljard. Op dit moment gebruikt de mensheid teveel natuurlijke bronnen van de aarde. Een megatrend die PwC onderscheidt is de klimaatverandering en grondstoffenschaarste. Zoals we...

header circulair 1259x380Wat is circulaire economie?

Tot 2025 groeit de wereldbevolking naar verwachting van PwC met een miljard. Op dit moment gebruikt de mensheid teveel natuurlijke bronnen van de aarde. Een megatrend die PwC onderscheidt is de klimaatverandering en grondstoffenschaarste. Zoals we weten veroorzaakt dit op lange termijn grote problemen.
Een opkomende beweging is die van de circulaire economie. MVO Nederland beschrijft dit als een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

Eenmaal geïnteresseerd om als industrieel bedrijf te werken richting de circulaire economie, staat het voor grote uitdagingen. Veel kennis en technologie zijn al beschikbaar, maar het blijkt lastig om deze te implementeren.

Waarom is het lastig om ideeën voor circulaire industrie te implementeren?

Een bedrijf in de industrie is onderdeel van een complete productieketen. Samen met leveranciers, tussenhandelaren, klanten en misschien zelfs afvalverwerkers wordt het gehele proces uitgevoerd. Hierdoor is het bedrijf afhankelijk van andere bedrijven. Daar zit ‘m de crux. Als bedrijf is het vaak niet voldoende om de eigen werkwijze te veranderen. Als meerdere partijen in de keten samenwerken, krijgen ze veel meer voor elkaar.

Samenwerking is de sleutel tot vooruitgang

Om een deelproces binnen de keten te veranderen zijn vaak meerdere partijen nodig. Samen met leveranciers kan het bedrijf aanpassingen doen in de materialen die het aangeleverd krijgt. Samen met hun klant kan het bedrijf zijn productieproces aanpassen. Samen met de consument kan het bedrijf recyclebare designs ontwerpen die gerepareerd en multifunctioneel ingezet kunnen worden.

Op het Circulaire Economie Eventwerd het belang besproken dat partijen met elkaar in gesprek gaan. Binnen deze samenwerkingscultuur is het cruciaal is om de ambities van alle partijen te delen. De frisse blik die bedrijven op elkaars ambitie hebben is een groot voordeel. Ambities van verschillende bedrijven versterken elkaar misschien wel en zorgen zo voor een stroomversnelling. Ook als ze elkaar niet versterken biedt het stof tot onderhandeling en innovatie. Als resultaat ondersteunen bedrijven elkaar door hun producten aan te passen of onderzoek te doen naar nieuwe manieren van produceren.

Transparantie is belangrijk in dit proces. Een gesprek komt pas echt op gang als bedrijven hun ambities benoemen en openstaan voor nieuwe ideeën. Deze openheid schept talloze mogelijkheden en biedt ruimte voor innovatie; innovatie richting een circulaire industrie.

Hoe verdien ik hier geld mee?

Behalve dat circulaire economie bijdraagt aan een schonere planeet heeft het ook een zakelijk aspect. Het woord ‘economie’ duidt op het feit dat wel degelijk geld te verdienen valt met circulaire business modellen.
Accenture publiceerde in 2014 het boek ‘Circular Advantage’, waarin vijf business modellen binnen de circulaire economie worden beschreven. Deze opereren elk in een ander deel van de productcyclus, en zien we in de huidige maatschappij al regelmatig terug.

Recycling ligt het meest voor de hand, waarvoor Van Gansewinkel veel goede voorbeelden toont. Het hergebruiken van materialen uit de supply chain gebeurt steeds meer, bijvoorbeeld tussen chemische bedrijven waarbij CO2-uitstoot gebruikt wordt als materiaal voor een andere fabriek. Bekende platformen voor de deeleconomie zijn Airbnb en Greenwheels, maar zelfs DHL maakt hiervan gebruik via DHL My Ways.
Levensduurverlenging is het vierde business model, dat Optoro toepast door niet-verkochte producten via een andere weg op de markt te brengen. Philips biedt zijn product aan als service door lampen te leasen in plaats van ze te verkopen.

Wat kunt u doen?

De eerste stap richting een circulaire industrie is de erkenning dat uw bedrijf dit niet alleen kan, doordat leveranciers en klanten een grote rol spelen. Zodra het duidelijk is welke partijen kunnen meewerken aan verandering is het zaak om met elkaar in gesprek te gaan. Wees open over uw ambities en bespreek wat de mogelijkheden zijn om elkaar vooruit te helpen.

Samen kunnen we het verschil maken.
Samen op weg naar een circulaire industrie!

Door: Marlien Sneller, Masterstudent Science Communication aan de TU Delft, specialisatie Optimalisering bij Applied Mathematics. Marlien was als blogger aanwezig op het Circulaire Economie Event.

 


Circulaire Economie Event

Het Circulaire Economie Event richt zich op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings- en businessmodellen.
Het  programma wordt mede mogelijk gemaakt door www.circulairondernemen.nl, de community voor ondernemers, organisaties en geïnteresseerden voor circulair ondernemen en circulaire economie.
Via het online platform en de daaraan gekoppelde projecten werken MVO Nederland, Circle Economy, De Groene Zaak, Click NL en het Groene Brein met ondersteuning van RVO.nl en het ministerie van Infrastructuur & Milieu in de coalitie RACE aan het versnellen van de ontwikkeling naar een circulaire economie.

Bekijk de website van het Circulaire Economie Event voor meer informatie.


 

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024