Smart Mobility: Disruptie op drie niveaus

De stad uitgedaagd Ontwikkelingen in ICT zoals Big Data en het Internet of Things versnellen het tempo van de technologische verbeteringen op exponentiele wijze. Door de “wet van Moore" wordt verwacht dat de invloed van ICT op de samenleving als geheel –en daarmee ook de stad- ingrijpend toeneemt, of het...
Smart Mobility: Disruptie op drie niveaus

De stad uitgedaagd

Ontwikkelingen in ICT zoals Big Data en het Internet of Things versnellen het tempo van de technologische verbeteringen op exponentiele wijze. Door de “wet van Moore” wordt verwacht dat de invloed van ICT op de samenleving als geheel –en daarmee ook de stad- ingrijpend toeneemt, of het nu gaat om online winkelen, werken op afstand of de opkomst van autonome voertuigen. Als gevolg hiervan voorspelt de “Wet van Martec” een kloof tussen exponentiële technologische ontwikkelingen en de lineaire ontwikkeling van het huidige economische en politieke systeem, ook wel bekend als “disruptieve innovatie” of “digitale disruptie”.

Veel aspecten van de stad zijn onderworpen aan dit concept van digitale disruptie: platforms zoals Uber dagen traditionele taxidiensten uit, net als hotels worden uitgedaagd door Airbnb. Amazon heeft Walmart verslagen als de grootste winkelketen. ICT, met inbegrip van ‘big data’ het continue verzamelen van een massa aan gegevens, het delen van diensten en voorwerpen middels digitale platforms, slimme verkeerslichten, autonome voertuigen en on-demand (mobiliteits)diensten zullen de stad zoals we die nu kennen op zijn minst flink beïnvloeden en uiteindelijk misschien ook radicaal doen veranderen.

Disruptie op drie niveaus

Wat betreft het domein van mobiliteit, zijn op drie niveaus disruptieve ontwikkelingen zichtbaar:

 1. Technologische innovatie: ICT

Exponentiële ontwikkelingen in rekenkracht, big data, real time persoonlijke tracking en individuele digitale feedbackmogelijkheden brengen nieuwe mogelijkheden voor het modelleren en monitoren van mobiliteit: continue, accuraat, sneller, goedkoper en vraaggestuurd. Daarnaast brengen nieuwe visualisatietechnieken kansen om verkeersgegevens beter aan te laten sluiten op de niet-expert, bijvoorbeeld inwoners en politici. Tenslotte kan een bredere range aan informatie worden verstrekt, die beter aansluit op bredere maatschappelijke doelen zoals bereikbaarheid, duurzaamheid, economische vitaliteit, sociale gelijkheid en stedelijke veerkracht.

2. Nieuwe mobiliteitsconcepten: shared, on-demand, lifestyle-based

Mede als gevolg van deze ICT-ontwikkelingen ontstaan nieuwe mobiliteitsconcepten zoals online sharing platforms, bottom-up initiatieven, on-demand mobiliteitsdiensten en autonome voertuigen. Enkele belangrijke elementen van deze nieuwe mobiliteitsconcepten zijn: shared, on-demand en lifestyle-based. Deze concepten zijn niet alleen voorbehouden aan de overheid, maar ook commerciële aanbieders, bewoners en digitale spelers vormen onderdeel van de nieuwe ‘mobiliteitsarena’.

3. Sociale innovatie: de gebruiker wordt onderdeel van planningsproces

Dat laatste brengt de derde disruptie teweeg: digitale platforms verbinden mensen online waardoor zij gezamenlijk initiatieven kunnen ontplooien: sociale innovatie. Dit beïnvloedt planningsprocessen en de rol van de overheden in mobiliteitsplanning verandert: nieuwe ideeën en ‘bottom-up’-initiatieven worden ontwikkeld door burgers of startups. Deze initiatieven kunnen variëren in omvang van een lokaal wijkconcept tot een wereldwijde multinational zoals Uber. Daarnaast verandert als gevolg van ICT de traditionele beleidscyclus door continue datamonitoringstechnieken en de mogelijkheid om burgers direct bij de beleidsvorming te betrekken, bijvoorbeeld tijdens het, ontwerpen, testen en evalueren van plannen of concepten. De beleidscyclus zal meer parallel of iteratief zijn dan in de huidige beleidsvorming.

Smart Urbanism: holistische benadering

33

Deze drie ontwikkelingen zijn met elkaar verbonden: ICT maakt sociale innovatie mogelijk wanneer mensen online nieuwe initiatieven kunnen starten of onderling producten en diensten uitwisselen via digitale platforms. Dit model kan ook gebruikt worden in andere domeinen verbonden met slimme steden, zoals stadsplanning, energie of gezondheidszorg. Smart Urbanism – of in dit geval- Smart Mobility impliceert een holistische kijk met zowel technologische innovaties met betrekking tot ICT, sociale innovaties en governance en nieuwe (digitale) mobiliteitsconcepten.

1 COMMENTS

  1. February 14, 2016 00:18 Reply

    Your blog contains relaly great and useful info. I am very glad that you just shared this useful info with us. Please keep us informed when you create new post. If you have some time to spare, I would appreciate it if you could check out my blog on vehicle history report free, I relaly appreciate it!

Leave a reply

Smart Circle website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024