Is publieke verlichting de backbone voor smart city toepassingen?

Smart Lighting in CityTechnologisch gezien zijn de mogelijkheden voor de smart city vrijwel onbeperkt. Maar er zijn ook andere werkelijkheden en uitgangspunten die misschien nog wel een grotere rol spelen binnen gemeenten om de slag naar een smart city te maken. Zoveel werd eens te meer duidelijk tijdens de ontbijtsessie van Philips Lighting op het Smart & Safe City Event in Scheveningen op 8 juni.

Publieke infrastructuur loopt achter, maar…

Bij de toenemende verstedelijking en het meer en meer connected worden van de burger, loopt de publieke infrastructuur behoorlijk achter, hield Marketing Director Maarten Vernooij de elf VIP-gasten (beleidsmakers van gemeenten uit Nederland en België, zoals Rotterdam, Den Haag, Roeselare en Kortrijk) voor. In het geval van publieke verlichting, zijn de meeste lichtmasten meer dan 20 jaar oud en kennen geen dataverbinding.

Op kleine schaal zijn er mooie voorbeelden te zien van hoe sensoren en data het leven makkelijker en intuïtiever kunnen maken. Het hoofdkantoor van Deloitte, The Edge, in Amsterdam is uitgerust met een slim en connected LED-systeem dat zorgt voor een enorme energiebesparing. En museum Boerhaave in Leiden maakt gebruik van sensoren die de bezoeker door middel van augmented reality extra informatie geeft op bepaalde plekken.

Een oplossing op korte termijn?

De vraag is hoe deze technieken naar het publieke domein te vertalen zonder dat er verschillende infrastructuren nodig zijn. De infrastructuur voor straatverlichting is immers in elke gemeente aanwezig en het zou zonde zijn dat voor ieder systeem een eigen infrastructuur aangelegd moet worden. Een tekenend voorbeeld is Japan, waar op elke straathoek een paal met een wirwar aan draden staat voor verschillende functies. Logisch vanuit het oude verticale, beschermende denken, maar hopeloos inefficiënt.

Maar om gemeenten zover te krijgen, moet er nog wel wat gebeuren. De betrokken ambtenaren hebben te maken met de praktijk van de dag. De politieke top komt en gaat om de zoveel jaar en dat brengt ook steeds een nieuwe politieke koers met zich mee. Dan is het soms lastig om een rechte koers te varen. Bovendien ontbreekt vaak het geld. Zoals een van de deelnemers aan het ontbijt schetste: “We reserveren 10 procent van ons budget voor het vervangen van straatverlichting. Dan gaat het je dus niet lukken om al je masten in één keer connected te maken.”

Daar tegenover staat wel dat een energiebesparing van 80 procent best ingezet kan worden om andere zaken mogelijk te maken…

Maar, zo stelde een andere deelnemer: de belangrijkste behoefte is er al. Het licht brandt en morgen zal dat ook zo zijn. Steden hebben continu allerlei diensten aan te bieden, maar licht is er maar een van. Voor Philips Lighting misschien wel erg belangrijk, maar voor een gemeente slechts een van de domeinen waar ze service moet verlenen. Bovendien denken gemeenten nog op een heel ander abstractieniveau dan technische bedrijven. Gemeenten zijn op dit moment al blij met een slimme app of digitaal betalen bij het parkeren, in plaats van gedoe met muntjes.

Open standaarden voor smart city toepassingen

Ook pleitten meerdere deelnemers voor open standaarden bij het implementeren van smart city toepassingen. Immers, met één bedrijf in zee gaan die een heel mooie oplossing heeft, is op de korte termijn misschien een goed idee, maar wellicht is dat na een aantal jaar weer achterhaald en zit je eraan vast.

Phillips LightingAls je als bedrijf het eerste je nek uitsteekt en gaat ontwikkelen met open standaarden als uitgangspunt, betekent dat weliswaar in eerste instantie een risico. Je stelt je immers kwetsbaar op. Maar op termijn kan je ook sneller schakelen.

“Ik kom oorspronkelijk uit de telecom”, zei een Belgische deelnemer. “Daar hadden we ook allemaal onze eigen protocollen en verkochten we niets. Pas toen we met open standaarden gingen werken, ging de kassa lopen.” Bovendien loopt Vlaanderen nu voorop met samenwerking tussen steden. Dat kan een voorbeeld zijn voor de hele Benelux.

Houd me op de hoogte van het Smart & Safe City Event 2018

 

Related Posts

Leave a comment

Smart City Event website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2019