De stad moet stimuleren en faciliteren

“Het begint niet met het kopen van een product, maar bij de visie. Wat voor stad willen we zijn?” Programmamanager Brian Benjamin over Smart City Den Haag, waar op 7 en 8 juni het Smart & Safe City Event wordt gehouden.

Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven. Veel steden in Nederland zijn de afgelopen jaren bezig ‘smart’ te worden. Wat is bijzonder aan de Haagse aanpak?

Er is een aantal aspecten. Den Haag is dé internationale stad van vrede en recht. Dat betekent dat we bij de invulling van de smart city de uitgangspunten van privacy en security meteen hebben meegenomen. Eigenlijk security by design.

Den Haag skylineHet tweede component is de specifieke focus op de economische bijdrage. We zien dat de druk op de steden toeneemt. Hoe zorgen we ervoor dat ook in de toekomst dat de stad aantrekkelijk, leefbaar en bereikbaar blijft? Technologie kan daar een belangrijke rol in spelen.

Den Haag is relatief laat in het smart city verhaal gestapt. Toen we begonnen hebben we ons ook afgevraagd: wat is nu een smart city? Wat wordt er in andere steden gedaan? We kwamen er vrij snel achter dat veel steden allerlei innovatieve projecten hadden gedaan, maar dat het maatschappelijke rendement nogal tegenviel. Wij besloten om niet hetzelfde te doen, maar vanaf het begin structureel te werken aan de ontwikkeling van smart city.

Wat zijn in uw ogen de aardigste smart ontwikkelingen?

Er gebeuren veel slimme dingen. Digitaal parkeren is in mijn ogen één van de meest aansprekende smart city voorbeelden. De dienstverlening is enorm verbeterd, je hoeft niet meer naar een parkeerautomaat te lopen en het levert meer parkeerinkomsten op.

Mensen denken bij smart cities meteen aan zelfrijdende auto’s en drones, maar je moet het juist dichterbij zoeken. Neem bijvoorbeeld de Albert Heijn, het is onwijs innovatief dat je gewoon boodschappen online bestelt en die thuis worden bezorgd. Daar zit enorm veel logistieke innovatie achter.

Wat zijn de projecten in Den Haag waar u veel van verwacht?

Ik verwacht veel van Living Lab Scheveningen. Wil je echt wat bereiken met smart cities, dan begint dat niet met het kopen van een product, maar bij het ontwikkelen van de visie. Waar willen we naar toe? Hoe passen nieuwe vormen van energie, social media, apps, mobiele communicatie en big data in het beleid dat we willen ontwikkelen? In Living Lab Scheveningen komt dat alles samen.

Een ander aspect is dat we bij Living Lab Scheveningen ook kijken naar samenwerking met het bedrijfsleven. Technologisch kan heel veel, maar de crux zit hem toch vaak in de financierbaarheid. We geloven niet dat het oude model waarbij de overheid een aanbesteding doet, het model is om een slimme stad te worden.

Innovatieve stedenEen tweede project is Izi, dit is een project voor levensloopbestendig wonen. Net als veel steden heeft Den Haag ook te maken met de vergrijzing. Samen met een aantal partners hebben we een programma opgezet, Urban Labs. Met dit programma gaan we in wijken experimenteren met onze Hogeschool hoe je een nieuwe zorginfrastructuur kunt creëren, gebaseerd op participatie.

We werken ook met woningcorporaties samen om met technologische innovaties het mogelijk te maken om mensen langer thuis te laten wonen. Het gaat vaak om beleving, dus we hebben ook een belevingswoning gemaakt, waar mensen kunnen blijven slapen. Hier kunnen zij alle nieuwe technologieën ervaren.

Heeft Den Haag ook een Smart City Handboek ontwikkeld?

Gemeentelijke diensten moeten openstaan voor innovatie, daar hebben we veel tijd ingestopt. Wanneer er bijvoorbeeld wat moet worden vervangen in een openbare ruimte, moet er meteen anders naar gekeken worden. Zijn er andere materialen nodig? Kunnen we digitaliseren en optimaliseren?

Hiervoor hebben we het digitaal smart city handboek openbare ruimte ontwikkeld, waar alle innovatieve zaken – zoals bijvoorbeeld vuilnisbakken met sensoren – zijn opgenomen, zodat gebiedsontwikkeling dit standaard uit kan rollen.

Wat zijn voor u de terreinen waar nog veel te winnen is?

Smart city raakt alle terreinen. Het draait om de integrale aanpak. We gebruiken zelf zes universele thema’s:

  • Smart Governance, gaat over de verhouding tussen overheid en burgers, gedeelde besluitvorming en een transparante overheid.
  • Smart Economy, de economie verandert, daar moeten we ons op aanpassen. Het wervingsbeleid moet veranderen. Wat voor bedrijven willen we aantrekken?
  • Smart Mobility, opkomst van nieuwe vormen van transport en data gedreven logistieke processen.
  • Smart Living, dat gaat voornamelijk over levensloopbestendig wonen en duurzaam bouwen.
  • Smart Environment, andere energiebronnen, onze warmte-agenda.
  • Smart Citizens, elke stad heeft een Human Capital, hoe zorgen we voor inclusion. We hebben bijvoorbeeld een project waarbij mensen gratis in de bibliotheek een cursus digitalisering krijgen aangeboden.

De kern is dat de stad de aanjager wordt. De stad moet stimuleren en initiëren. Het grootste obstakel is nu nog de mentaliteitsverandering, dingen anders doen. Omdenken, dat is de grootste uitdaging waar we voor staan.

Wat kunnen we verwachten van het Smart & Safe City Event?

“Er zijn veel congressen over dit thema, maar we willen deze keer de mensen ook veel laten zien en de stad er echt bij betrekken. En tevens de deelnemers laten zien wat een smart city nu eigenlijk is.”

Het Smart & Safe City Festival is hét internationale festival waar u alles hoort over de nieuwste, slimme technologieën voor de stad van de toekomst! U krijgt volop interactie met anderen en hoort meer dan 30 praktijkcases over hoe het wel en vooral ook niet moet…

Bekijk het programma op 7 en 8 juni

Smart & Safe City Event

Related Posts

Leave a comment