Weerbaarheid van steden speelt een prominente rol

Interview met Richard Franken, Algemeen Directeur Stichting The Hague Security Delta

In onze steeds verder globaliserende en gedigitaliseerde wereld is de weerbaarheid (resilience) van de steden de afgelopen jaren een prominentere rol gaan spelen in onze samenleving. De steeds groter wordende afhankelijkheid van IT en The Internet of Things heeft namelijk een relatief grote invloed op het functioneren van stedelijke gebieden.

City centreBinnen steden is het functioneren van  de vitale infrastructuren van groot belang, denk hierbij vooral aan het waternet, het energienetwerk alsmede het financiële systeem. Als deze infrastructuren wegvallen komt een stad, met gemiddeld in Nederland al honderdduizenden mensen, tot stilstand.

Kansen voor opschaling

Daarbij komt ook dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid vooral bij steden komt te liggen. Het is de landelijke politiek die vooral inzet op de zelfredzaamheid van de steden zelf. Het is zeker goed dat lokale overheden hier verantwoordelijkheid voor nemen, maar hierdoor blijven soms wel kansen liggen voor opschaling en het van elkaar kunnen leren.

Opschaling zou niet alleen meer maatschappelijk rendement betekenen – beteren en goedkopere oplossingen om steden weerbaarder te maken–maar heeft als bijkomend voordeel dat economisch rendement kan worden vergroot. Opschaling betekent ook meer kansen voor innovatie door het bedrijfsleven en uiteindelijk dus ook meer banen.

Nederland kan zich op deze manier verder positioneren als innovatief land. Veel steden, waar dan ook ter wereld, hebben te maken met dezelfde soort risico’s. Uiteindelijk zijn bij al die steden concepten nodig die ‘gewoon’ de global trends volgen op het gebied van veiligheid (safety en security). Nederland kan hier een leidende rol in nemen.

The Hague Security Delta

The Hague Security Delta (HSD) brengt partijen bij elkaar om innovaties te ontwikkelen die inspelen op dit soort issues op het gebied van veiligheid. Samen met onze partners, ruim 250 inmiddels, hebben we het voorrecht om dit soort ontwikkelingen te signaleren en hiervoor gezamenlijk oplossingsrichtingen te bedenken.

HSD is het toonaangevende veiligheidscluster van Europa. In dit Nederlandse cluster – met belangrijke regionale kernen in Den Haag, Twente en Brabant – werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan veiligheidsinnovaties. Met als gezamenlijke ambitie: meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld. Het kloppend hart is de HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag.

Sub-regionale/nationale initiatieven

Twee concrete sub-regionale/nationale initiatieven die binnen het HSD cluster worden ontwikkeld zijn:

  • het Nationaal Cyber Testbed voor bescherming van vitale infrastructuren
  • Big Data toepassingen voor veiligheid.

Onder de vlag van HSD en in samenwerking met TNO is op dit moment een kwartiermaker bezig aan de laatste fase van zijn onderzoek naar de haalbaarheid van een nationaal testcentrum voor vitale infrastructuren. Dit onderzoekstraject is mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), wat op zichzelf de waarde laat zien van samenwerking tussen steden.

Een Nationaal Testbed, waarin wetenschappers, het bedrijfsleven en de Nederlandse overheid samenwerken om  het testen van de verschillende infrastructuren, maar ook apparatuur, mogelijk te maken kan er ook voor zorgen dat we de weerbaarheid van stedelijke gebieden kunnen vergroten. Tussen de verschillende vitale infrastructuren zitten namelijk veel overeenkomsten. In plaats van zaken in de eigen ‘koker’ te blijven proberen op te lossen, is een overkoepelende aanpak veel effectiever en efficiënter.

Tevens is het zo dat we met een nationaal testbed ook daadwerkelijk zelf in charge zijn en niet langer afhankelijk zijn van buitenlandse organisaties, bij wie nu een deel van het testen en certificeren in handen is.  Nederland is, als één van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld, sterk afhankelijk van veilige vitale digitale infrastructuren. Het is een  must om zelf in control te zijn!

Kansen van big data

De kansen die zich op het gebied van big data voor veiligheid aanbieden zijn ook talrijk. Het is hierbij wel van belang niet teveel mee te gaan in de hype, maar vooral ook te richten op daadwerkelijk praktisch inzetbare concepten. Door bijvoorbeeld slimme combinaties van data van publieke en private partijen kan criminaliteit met ondermijnende effecten worden geanalyseerd en eerder worden tegengegaan. Andere toepassingsmogelijkheden liggen bij o.a. event veiligheid. Zeker gezien de gebeurtenissen in het afgelopen jaar is dit een belangrijk onderwerp aangaande resilience.

Dit zijn enkele voorbeelden van projecten waarmee de HSD partners op dit moment bezig zijn. Echter, binnen het HSD Cluster wordt ook gekeken naar toekomst gerichte scenario’s, zoals bijvoorbeeld de kwantumcomputer. HSD wil zich als toonaangevend veiligheidscluster blijven inzetten om Nederland veiliger te maken!


Meer weten over slimme kansen voor steden?

Hoe zien steden eruit over 30 jaar? Hoe zit het met het managen van risico’s en samenwerkingen? Hoe zet je een slimme strategie op, zowel nationaal als regionaal?

Tijdens het Smart & Safe City Event in Den Haag komen dit soort vragen aan de orde. Dit is hét internationale festival waar u alles hoort over de nieuwste, slimme technologieën voor de stad van de toekomst! U krijgt volop interactie met anderen en hoort meer dan 30 praktijkcases over hoe het wel en vooral ook niet moet…

Bekijk het programma op 7 en 8 juni

 

 

Related Posts

Leave a comment

Smart City Event website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020