Smart Cities zijn maatwerk!

Interview met Gielijn Blom en Esther Slegh van Platform31, kennisorganisatie voor stad en regio, over de definitie, ontwikkelingen en uitdagingen omtrent Smart Cities.

Wat is een Smart City en welke Smart City is de beste in de wereld? 

Volgens ons is een Smart City een stad die haar publieke vraagstukken aanpakt met behulp van ICT-oplossingen en op basis van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheid, marktpartijen en burgers. Ze werkt aan haar economische concurrentiepositie door het aanbieden van slimme infrastructuur en het bevorderen van innovatiemilieus in de stad. Daarbij wordt er adequaat en efficiënt op de veranderende behoefte van functies in de stad en haar bewoners ingespeeld. De smart city is zo in staat het aanwezige sociaal kapitaal te benutten en betrekken bij deze opgaven.

Het patroon verschilt per stad. De smart city is maatwerk. Haar vorm groeit mee met de wensen en standaarden van de mensen die de stad bevolken. De smart city needs zijn per stad anders omdat de kwaliteiten en uitdagingen per stad verschillen, evenals de cultuur. Bewustzijn van de unieke kwaliteiten van een stad, maakt dat de juiste beslissingen genomen worden.

Op wereldschaal zou je Nederland eerder zien als één groot geheel van stedelijke regio’s oftewel een Smart City NL. Een Smart City NL waar op lokaal niveau aan specifieke smart city innovaties wordt gewerkt en op nationale schaal aan collectieve opgaven van de smart city.

Hoe zie je de ontwikkelingen van een Smart City? 

image1 (2)Juist in de samenwerking zit nog een stevige opgave voor Nederland. Er wordt in steden en bij bedrijven veel techniek en kennis ontwikkeld op basis van slimme technologie op verschillende domeinen: energie, bereikbaarheid, dienstverlening, communicatie, gezondheid, etc. Alleen werken alle partijen nog te zelfstandig aan oplossingen; ieder op zijn of haar eigen eilandje. Er is behoefte aan een overkoepelende visie die al die losse initiatieven helpt bij het vinden van richting, schaal en leren van andere ontwikkelingen.

Daar ligt een rol voor de overheid. Als grootste belanghebbende bij de ontwikkeling van Nederland en de afzonderlijke steden daarin ligt bij de overheid een kans om de coördinatie van afzonderlijke initiatieven op zich te nemen waardoor het lerend en innoverend vermogen van Nederland versnelt. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor ‘collectieve’ opgaven zoals inzicht in noodzaak van nieuwe (ICT) infrastructuur, vernieuwing van wet- en regelgeving en positionering van Nederland internationaal. Een echte transitieagenda voor Smart City NL ontbreekt vooralsnog.

Wat is de grootste uitdaging voor het ontwikkelen van een Smart City?

De grootste uitdaging ligt volgens ons op het gebied van de transsectorale innovatie tussen de verschillende publieke domeinen. Niet zozeer over de technologie. Die ontwikkeling gaat sneller dan we ons kunnen voorstellen, maar de integratie van belangen vormt een stevige uitdaging in een stedelijke werkelijkheid waarin sectoren in het belang van efficiëntie juist operationeel en organisatorisch gescheiden zijn. Deze samenwerking op gang brengen vereist nieuwe werkvormen en strategieën door lagen, disciplines en tradities heen.

Samenwerking tussen privé en publieke sectoren is erg belangrijk voor de creatie van een Smart City. Hoe kunnen steden privé partners aantrekken?

Niet alleen de samenwerking tussen overhead en private partijen is belangrijk in dit relatief nieuwe domein maar ook de betrokkenheid van onderzoek; zoals het Smart Urban Regions of the Future (SURF) programma en bewoners is cruciaal voor het succesvol ontwikkelen van smart cities. Steden moeten bepalen welke ‘publieke’ transitie-agenda zij voeren, daarbij kunnen ze de markt uitdagen en betrekken bij het ontwikkelen van de slimme oplossingen.

Wat is de belangrijkste successfactor in het betrekken van inwoners in een Smart City Project?

Esther1kleur (2)De bewoners van een stad opereren maar zelden als een eenheid. Samenwerking met bewoners is daarom maatwerk en kan alleen plaats vinden op basis van wederkerigheid en vertrouwen. Openheid over de voor- en nadelen van smart city-toepassingen in de stad, gegarandeerde transparantie en veiligheid bij het gebruik van data en het bewaken van de wederkerigheid in de belangen van overheid, bedrijven en bewoners zijn daarbij de belangrijkste factoren.

Veel projecten gaan nog steeds heel enkelzijdig uit van de belangen van de ‘grote’ partij en gaan daarbij voorbij aan de kennis en kracht van de bewoner. Deze moet zich betrokken voelen en voor zichzelf inzien waarom hij/zij bijdraagt aan het project. Het profijt kan hierbij draaien om kennis, plezier, groter woongenot, realisatie van een gewenste verandering of invloed. Dat vraagt om mensenwerk. Dat gaat helaas niet alleen via de digitale media, maar vraagt om ontmoeting en gesprek.

En de toekomst? Wat voor soort smart cities hebben we in 2023?

Wellicht is 2023 te snel. Om goede integraal verweven smart cities te ontwikkelen, is een langer termijnperspectief nodig voor Nederland. Een datum als 2040/2050 (zoals o.a. Jaar van de Ruimte) om de transities die zich nu afspelen van richting te voorzien.

Tegelijk is het lastig om te voorspellen welke technologische ontwikkelingen ons de komende twee jaar te wachten staan. Kijk maar naar de explosieve opkomst van drones en de toepassing ervan. Juist de afstemming tussen die twee ongelijke maten vormt de grootste uitdaging voor de stad, en het platteland van de toekomst.

Kijk voor meer informatie op www.platform31.nl/smartcities


 

Smart City Event

smart-city-event-logo_zonderjaartal1During this event 500+ smart city professionals from over 30 countries share their vision and knowledge with each other. The event contains keynote speeches, interactive round table sessions, inspiring labs, excursions, dinners, breakfast meetings and lots of networking opportunities the Smart City Event is the place to be. Curious? View the program!

 

Related Posts

Leave a comment

Smart City Event website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2019