Circular Cities

Voor een duurzame stadsontwikkeling is een integrale aanpak noodzakelijk. Dit gaat niet alleen over CO2-neutraal en de energietransitie, maar juist ook over circulair ontwikkelen. Door het hergebruiken van materialen, wordt onnodige CO2-uitstoot voorkomen. Het is de rol van stad is...

Voor een duurzame stadsontwikkeling is een integrale aanpak noodzakelijk. Dit gaat niet alleen over CO2-neutraal en de energietransitie, maar juist ook over circulair ontwikkelen. Door het hergebruiken van materialen, wordt onnodige CO2-uitstoot voorkomen. Het is de rol van stad is om te zorgen voor stimuleringsmaatregelen, het geven van het goede voorbeeld en lokale en regionale samenwerking en initiatieven te bevorderen.

 

11:45 Ronde tafelgesprekken

Wissel van gedachte over actuele thema’s binnen de circulaire lokale en regionale overheid:

 1. Gebouwde omgeving en gebiedsontwikkeling
  Bas Grol, Cirkelstad
 2. Circulaire, toekomstbestendige bedrijventerreinen
  Jan-Willem Kanters, Cirkellab
 3. Circulair inkopen: de inkoper doet er niet toe
  Take Padding, PIANOo
 4. Regionale CE strategieën
  Mari van Dreumel, Ministerie van I&W
 5. CE transitie monitoren in de regio en de stad
  Johannes Lijzen, RIVM & Trudy Rood, PBL
 6. Circulair bouwen: innovatieve financiering
  Marin Zegers, Gemeente Utrecht

12:25 De Millennium Goals, de circulaire economie en de gemeente

De gemeente speelt een belangrijke rol in de transitie naar een Circulaire Economie en het behalen van de Millennium Goals. Hoe kan iedere gemeente bijdragen aan de transitie naar een Circulaire Economie? Hoe verhoudt dit zich tot de Millennium Goals?

Wobine Buijs, Burgemeester Oss


14:00 
Circulair in regionale energiestrategieën

Met het oog op de toekomst, is het van belang, om het thema circulair meer structureel te verankeren binnen de energiestrategieën van gemeenten. Er is behoefte aan een beleidsplan waarin integraal de duurzaamheidsthema’s zijn verwerkt.

Woud Jansen, Oprichter AlbaConcepts

 

14:40 Rotterdam gaat ‘Van Zooi naar Mooi’!

Circulair ondernemen vraagt om een andere insteek en visie. De gemeente stuurt en stimuleert hierin de bewoner. Wat houdt de Rotterdamse aanpak precies in? En hoe kwam de campagne ‘Van Zooi naar Mooi’ tot stand waarbij de gemeente de bewustwording rondom circulariteit de komende jaren wil vergoten?

Marijke Visser, Projectleider Communicatie Gemeente Rotterdam | programma Rotterdam Circulair

 

15:20 Vervolg plenair programma

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023