De toekomst van de Circulaire Economie: Nederland als Hotspot

Natuurlijk kan niemand de toekomst voorspellen en weet niemand precies hoe de circulaire economie zich gaat ontwikkelen, maar toch hebben we diverse stakeholders gevraagd naar dit vraagstuk. Welke rol zal de circulaire economie spelen rond het jaar 2020? Ik denk...

Natuurlijk kan niemand de toekomst voorspellen en weet niemand precies hoe de circulaire economie zich gaat ontwikkelen, maar toch hebben we diverse stakeholders gevraagd naar dit vraagstuk. Welke rol zal de circulaire economie spelen rond het jaar 2020?

Ik denk dat de circulaire economie in 2020 gewoon een onderdeel van het ”normale” leven is geworden. – Robert Seegers, Vice President Public Affairs & Communication van Coca-Cola Enterprises.

Nederland als koploper

Nederland is op het gebied van duurzaamheid een van de koplopers in de wereld. Veel bedrijven verwachten dat deze koploper positie de komende jaren alleen maar versterkt zal worden. Mariska van Dalen, Senior Consultant Sustainability bij Tebodin deelt haar visie: ‘’Door de Internet of Things hebben we grote stappen gezet in de transparantie van de beschikbare grondstoffen voor recycling. Elk bedrijf is bezig om concrete stappen te zetten naar een circulair productiesysteem. Nederland loopt voorop en exporteert deze producten en kennis naar de opkomende economieën. Consumenten hebben inzicht in de mate waarin de producten circulair zijn. Alle scholen gebruiken de lesmodules van My Circular Future en jongeren worden actief betrokken bij het oplossen van praktische belemmeringen om te komen tot circulaire producten en processen.‘’

Winnaars Circulaire Economie

Ook de ABN AMRO kan zich vinden in een visie waarbij Nederland koploper is in de circulaire economie: ‘’Veel mensen zien de toekomst voor de circulaire economie positief in. ABN AMRO bijvoorbeeld, die verwachten dat bedrijven die een ‘meer circulair ingerichte bedrijfsvoering’ hebben, de winnaars zullen zijn in een wereldmarkt waar ruwe grondstoffen steeds schaarser en steeds meer onderdeel worden van geopolitiek. Circulaire Economie is een van de belangrijkste instrumenten die wij als Nederland hebben om het welvaartsniveau op peil te houden. Waar vroeger ‘afval’ geëxporteerd werd of verbrand, wordt dit nu ‘gemijnd’ om op bijna autarkische wijze in de eigen behoeften te voorzien. Onze kennis op het gebied van CE exporteren we op grote schaal. Wij hebben enkele belangrijke grondstof ketens voor 90% kunnen sluiten. 4-D printtechnologie zorgt ervoor dat steeds minder ‘virgin products’ importeren.’’

In 2020 zal de business case van de circulaire economie onomstotelijk zijn, mede door de toenemende schaarste van grondstoffen in combinatie met een toenemende vraag. – Reinout Wissenburg, Senior Sustainability Adviser bij Stedin

‘Governments Going Circular’

Toch zijn veel bedrijven het er over eens dat niet alleen bedrijven invloed uit oefenen op het succes van de circulaire economie. Ook overheden, zowel op lokaal als Internationaal niveau, zullen aanpassingen moeten maken om Nederland een goede concurrentie positie te bieden. Joost Brinkman, Lead Sustainability Services Benelux bij Accenture heeft hier wel vertrouwen in. ‘’Over vijf jaar zullen de principes van de circulaire economie meer verankerd zijn in het bedrijfsleven en zullen de bijkomende business modellen niet langer voorbehouden zijn aan de early adopters. De hele economie zal nog niet circulair geworden zijn, maar er wordt zeker werk van gemaakt. Vooral op nationaal en Europees niveau zien we in 2020 ingrijpende veranderingen vanuit overheidsinstellingen om een circulaire economie te faciliteren. Zo ontdekten wij in de recente scan ‘Governments Going Circular’ (www.govsgocircular.com) dat overheden op verschillende niveaus al maatregelen initiëren. Zij hebben via wet- & regelgeving, financiële instrumenten, samenwerkingen en het eigen inkoopbeleid de macht om de transitie in het bedrijfsleven te stimuleren. De eerste aanzet hiertoe wordt nu gemaakt, maar we kunnen zeker verwachten dat over vijf jaar deze initiatieven op grote schaal en door meerdere overheden zullen worden uitgevoerd. ‘’

Een tussenstap

Ondanks deze positieve blik zijn er ook bedrijven die waarschuwen voor het feit dat dit slechts een tussenstap moet zijn. Freek van Eijk, Managing Director bij Acceleratio en Coalition Partner RACE zegt dat we moeten waken om onszelf al een hotspot te noemen in 2020. ‘’2020 is slechts een tussenstation naar een nog lange weg. Als het buitenland ons in 2020 gaat benoemen en studenten komen van heinde en verre om hier bijvoorbeeld Dutch Circulair design te leren of het vak van refurbishment te leren of naar een biobased campus gaan, dán zijn we op de goede weg! In 2020 verwacht ik vele nieuwe gerealiseerde Nederlandse initiatieven op het vlak van circulaire economie, biobased economy en smart city.

Zo creëren we weer een gouden eeuw met diversiteit, creativiteit en ondernemerschap. 2020 is echter een tussenstap. Voor institutionele veranderingen in internationale context zal er nog veel water door de Rijn moeten stromen. Samen kunnen we toewerken naar het eerste doel: Nederland als circulaire hotspot!

Meer achtergrondinformatie over Nederland als Circulaire Hotspot is te vinden op de website van Circle Economy.


Circulaire Economie Event

BlogHet Circulaire Economie Event richt zich op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings- en businessmodellen. Bekijk de website van het Circulaire Economie Event voor meer informatie en diverse (video-)interviews.

 

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022