Circulaire Economie; een systeemverandering die noodzakelijk is om te kunnen blijven produceren

In aanloop naar het Circulaire Economie Congres interviewden wij Mariska van Dalen, Senior Consultant Sustainability, Tebodin. Wat zijn in haar ogen de belangrijkste uitdagingen omtrent Circulaire Economie? Op welke wijze besteedt Tebodin aandacht aan dit thema? En hoe zien ze...

Tebodin logoIn aanloop naar het Circulaire Economie Congres interviewden wij Mariska van Dalen, Senior Consultant Sustainability, Tebodin. Wat zijn in haar ogen de belangrijkste uitdagingen omtrent Circulaire Economie? Op welke wijze besteedt Tebodin aandacht aan dit thema? En hoe zien ze de toekomst van Circulaire Economie?

De beschikbaarheid van grondstoffen op aarde is niet oneindig. De manier waarop wij grondstoffen uit de grond halen die er jaren over hebben gedaan om te ontstaan is niet in balans. Circulaire Economie is daarom een systeemverandering die noodzakelijk is om bij een groeiende wereldbevolking te kunnen blijven produceren.

Circulaire economie, een systeemverandering of bittere noodzaak?

Een systeemverandering die noodzakelijk is om bij een groeiende wereldbevolking te kunnen blijven produceren. De beschikbaarheid van grondstoffen op aarde is niet oneindig. De manier waarop wij grondstoffen uit de grond halen die er jaren over hebben gedaan om te ontstaan is niet in balans. Daarom is het van belang om weer naar een natuurlijke balans toe te werken en in de keuze van de materialen rekening te houden met de gebruiksduur en de manier waarop een product afgedankt wordt. Een goed voorbeeld is een plastic flesje dat je koopt om water te drinken. Dat vul je na gebruik nog een keer met water of je gooit het weg. Daarom zou je moeten kiezen of voor een goede inzameling voor recycling of een materiaal dat composteerbaar is in je tuin. Een klant van ons – Dopper – heeft om deze reden een fles ontworpen die gemaakt is voor langdurig gebruik en handig is voor onderweg. Zij hebben dan ook een systeem opgezet om de flessen weer terug te krijgen voor hergebruik.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen omtrent Circulaire Economie?

Eerlijke prijzen! De indirecte milieukosten worden niet verdisconteerd in de prijs van producten. Maar denk ook aan de indirecte gezondheidskosten door emissies en contact met toxische materialen. Het gebruik van recyclaat is nu vaak economisch duurder dan virgin materiaal.

Als we op laagste prijs blijven inkopen zal er nooit een systeemverandering gaan plaatsvinden op korte termijn. Daarnaast is het van belang om ontwikkelingen en tools die er zijn om de circulaire economie in de praktijk te brengen helder te communiceren. Het is een integraal verhaal en dient ook zo te worden gepresenteerd.

Welke kansen biedt Circulaire Economie?

De circulaire economie is al gaande: veel van onze klanten hebben de Cradle to Cradle Product Standaard geïmplementeerd in hun productieproces en supply chain. Uit de praktijk weten we dat dit leidt tot innovatie, kostenbesparingen, minimaliseren van risico’s en nieuwe verdienmodellen. Dit komt doordat je tijdens het (her)ontwerp van producten rekening houdt met de gebruiksduur, gebruikers, afdankwijze en locatie. Op basis hiervan kies je voor grondstoffen die gezond zijn voor hun toepassing, herbruikbaar zijn en waarvan je precies weet hoe en waar ze zijn gemaakt.

Op welke wijze besteedt Tebodin aandacht aan Circulaire Economie?

Door het actief organiseren van en deelnemen aan kennisbijeenkomsten en het ontwikkelen van nieuwe diensten zoals onze Cradle to Cradle services. Daarbij maken we routekaarten voor bedrijven om op termijn circulair te gaan produceren en hun producten beoordelen op het niveau van circulariteit. Naast materialen zijn hernieuwbare energie en het verbeteren van de waterkwaliteit als ook eerlijke handel en betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van belang voor een circulaire productie. Wij hebben veel innovatieve klanten die grote stappen maken om tot circulaire producten en processen te komen. Samen met deze klanten leren we elke dag beter welke technische en economische oplossingen haalbaar zijn.

Als we u op 1 mei 2020 opnieuw tegenkomen, welke rol speelt Circulaire Economie dan?

Door de internet of things hebben we grote stappen gezet in de transparantie van de beschikbare grondstoffen voor recycling. Elk bedrijf is bezig om concrete stappen te zetten naar een circulair productiesysteem. Nederland loopt voorop en exporteert deze producten en kennis naar de opkomende economieën. Consumenten hebben inzicht in de mate waarin de producten circulair zijn. Alle scholen gebruiken de lesmodules van My Circular Future en jongeren worden actief betrokken bij het oplossen van praktische belemmeringen om te komen tot circulaire producten en processen.

 


Circulaire Economie Event

Op 25 & 26 maart 2015 vindt in Rotterdam het Circulaire Economie Event plaats gericht op een nieuwe visie, samenwerking en nieuwe financierings- en businessmodellen.

Bekijk de website van het Circulaire Economie Event voor meer informatie.

 

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022