Business Modellen om Circulair te Ondernemen

  De circulaire economie gaat niet over méér recyclen maar over het voorkomen van recycling. Het is een filosofie over waardecreatie door het organiseren van waardebehoud. Beter, langer en slimmer benutten van wat we hebben, dat is het devies. Dat...
Business Modellen om Circulair te Ondernemen

 

De circulaire economie gaat niet over méér recyclen maar over het voorkomen van recycling. Het is een filosofie over waardecreatie door het organiseren van waardebehoud. Beter, langer en slimmer benutten van wat we hebben, dat is het devies. Dat is een van de conclusies die verbonden kan worden aan het landelijke onderzoek naar de stand van de circulaire economie in Nederland, wat uitgevoerd is door de Nijmegen School of Management (Radboud Universiteit). Het onderzoek is gebaseerd op 800 enquêtes en een analyse van 5.000 ‘duurzame’ bedrijven. Het onderzoek laat zien dat er heel veel belangstelling bestaat voor de CE, bij de overheid en bij bedrijven. Maar hoe in de praktijk te brengen is een pittige opgave. We staan nog maar net aan het begin van een omslag richting circulair organiseren. Dus zit er nog een fiks gat tussen praten en doen. Dat gat is te vullen door te werken aan een nieuwe generatie circulaire businessmodellen. Maar hoe doe je dat, een circulair businessmodel maken?

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is besloten om (samen met een aantal partners) een handzaam werkboek te maken waarmee partijen zelf hun circulaire businessmodel kunnen ontwikkelen. Hét onderscheidende van een circulaire businessmodel is het sluiten van een kringloop met oude en nieuwe partners. Dat gebeurt door in samenhang naar zeven bouwstenen te kijken:

  1. het formuleren van collectieve waardecreatie
  2. het kiezen van een kringloop
  3. én van de daarbij passende oude en nieuwe partners
  4. het maken van een slimme strategie keuze
  5. het zoeken naar een organisatievorm
  6. kijken naar een verdienmodel
  7. afspraken te maken over de te verwachte resultaten zoals bijvoorbeeld de mate van CO2-reductie.

Om deze keuzes verder concreet te maken is bij koplopers gekeken hoe zij aan de slag zijn met hun circulaire businessmodel. Dat heeft dertig zogeheten infographics van werkende businessmodellen bij bedrijven en organisaties opgeleverd zoals b.v. Roof2Roof, PeelPioneers of Blackbear. In deze sessie wordt het werkboek om zelf een circulair businessmodel te ontwikkelen, ten doop gehouden. Dat gaat gebeuren door naar de verschillende bouwstenen te doorlopen en deze stap te illustreren aan de hand van verschillende infographics van succesvolle bedrijven. Mooi detail: na afloop van deze sessie komt het werkboek gratis (digitaal) beschikbaar voor alle bezoekers en ieder ander die dat wil.

JAN JONKER
HOOGLERAAR DUURZAAM ONDERNEMEN
Nijmegen School of Management
Radboud Universiteit te Nijmegen.

Related Posts

Leave a reply

Circulaire Economie Festival website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022